Zorg en hulp

Als gemeente voelen we ons geroepen om, zoals Jezus ons voordeed, om te zien naar andere mensen dichtbij en ver weg. Omdat we niet altijd weten wie hulp nodig heeft, nodigen we iedereen uit zelf contact met ons op te nemen, hoe moeilijk dat ook kan zijn.