Zorg en hulp

Als gemeente voelen we ons geroepen om om te zien naar onze naaste dichtbij en ver weg. Dat doen gemeenteleden op eigen initiatief, maar ook georganiseerd.

Extra tijdens de coronamaatregelen

Wij willen helpen vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen. Geef via onderstaande buttons aan wat voor jou van toepassing is.

Gesprek en gebed

Inmiddels zitten we middenin een tweede golf. En de komende weken zitten we daar nog wel in. Met alle beperkingen van dien: beperkte groepsgrootte, horeca dicht, sporten aan banden, en ook kerkelijke activiteiten tot een maximum van 30 personen. Thuiswerken en andere maatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes en desinfectie, zijn al bijna ‘het nieuwe normaal’ geworden.

Samen bidden

Maar ook het samen bidden: dagelijks thuis en meerdere keren in de kerkdienst als een nieuw normaal. Mooi hoe we zo met elkaar de lofzang gaande houden en met elkaar bidden, zeker nu door Corona zoveel ‘gewone’ dagelijkse bezigheden in een ander licht wordt gezet. Deze gebedsbrief wil hier een dagelijkse bijdrage aan leveren. Zo zijn we op afstand verbonden met elkaar en gaat het gezamenlijk gebed tot God door.

Inmiddels zitten we middenin een tweede golf van het coronavirus. En de komende weken zitten we daar nog wel in. Met alle beperkingen van dien: beperkte groepsgrootte, horeca dicht, sporten aan banden, en ook kerkelijke activiteiten tot een maximum van 30 personen. Thuiswerken en andere maatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes en desinfectie, zijn al bijna ‘het nieuwe normaal’ geworden.

Samen bidden

Maar ook het samen bidden: dagelijks thuis en meerdere keren in de kerkdienst als een nieuw normaal. Mooi hoe we zo met elkaar de lofzang gaande houden en met elkaar bidden, zeker nu door Corona zoveel ‘gewone’ dagelijkse bezigheden in een ander licht wordt gezet. Deze gebedsbrief wil hier een dagelijkse bijdrage aan leveren. Zo zijn we op afstand verbonden met elkaar en gaat het gezamenlijk gebed tot God door.

We zijn aangesloten bij het landelijke hulpnetwerk #nietalleen, het Woerdense platform woerdenvoorelkaar.nl en de andere Woerdense kerken.

Sinds begin april 2020 hebben de voorgangers van Woerden een speciale luisterlijn voor inwoners uit Woerden geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur zijn zij via telefoonnummer 0348-215 030 bereikbaar. Ook is de telefoonlijn aangesloten bij het lokale platform“Woerdenvoorelkaar.nl” en het landelijke hulpnetwerk “nietalleen.nl”.

De telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die tijdens de
Coronacrisis graag zijn verhaal wil delen, met (levens)vragen zit, om aanspraak verlegen zit of eens iemand van een kerk zou willen spreken. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om van deze service gebruik te kunnen maken. Bijna alle voorgangers van Woerden doen aan dit initiatief mee. Volgens een rooster op basis van hun beschikbaarheid bezetten ze de telefoonlijn tijdens de Corona-maatregelen.

Luisterlijn Het Oor

De luisterlijn is vernoemd naar het inloopspreekuur “Het Oor”, waar normaal gesproken elke donderdag een voorganger uit een Woerdense kerk in buurtcentrum De Plint aanwezig is. Maar omdat De Plint gesloten is, gaat hun service dus nu telefonisch door. In principe is de lijn beschikbaar totdat De Plint weer opengaat. Maar mocht de lijn voorzien in een behoefte, dan overwegen ze ook daarna ermee door te gaan, aldus de initiatiefnemende voorgangers. 

Alle gegevens op een rij:

Luisterlijn “Het Oor” is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 12.00 – 18.00 uur op het nummer 0348-215 030

In de gemeente is een aantal gebedsgroepen. Gebedsgroepen bestaan uit gemeenteleden die gezamenlijk tot God bidden over allerlei onderwerpen die met onze gemeente en gemeenteleden te maken hebben. Wil je deelnemen aan zo’n gebedsgroep of heb je gebedspunten? Laat het weten aan een van de predikanten.

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61,
vrije dag: vrijdag

Wil je praten over levens- of geloofsvragen? Of ga je door een moeilijke tijd vanwege ziekte, werkloosheid of relatieproblemen? Dan wil je wijkouderling er graag voor je zijn. Je kunt hem of haar zelf aanspreken, je contactpersoon op de hoogte brengen of een mail sturen naar de coördinator van het pastoraat.

Contact

Joke ter Horst

voorzitter pastorale raad Kruiskerk, lid Ankerpunt Kruiskerk
06 42582150,

Omzien naar elkaar

Contactpersonen, ouderlingen en predikanten onderhouden allemaal in (een deel van) deze wijken contact met gemeenteleden.De contactpersoon komt regelmatig aan de deur om dingen te bezorgen. Vraag hem of haar gerust een keer binnen voor een kopje koffie of thee. Dan leren jullie elkaar beter kennen en vertel je misschien makkelijk als er iets feestelijks speelt of als het niet zo goed gaat.

Financiële hulp

Zondag 13 december kun je van 12.00 tot 13.00 uur weer delen van je overvloed voor de mensen in Woerden die het minder breed hebben en gebruik moeten maken van de Voedselbank.

Ook op open inloopmomenten in de Opstandingskerk (dinsdagmorgen en vrijdagavond) is het mogelijk om producten in te leveren. De Voedselbank heeft speciaal gevraagd om:

  • aardappelpuree
  • houdbare melk
  • koffiepads
  • limonadesiroop
  • shampoo

Samen kunnen we er voor zorgen dat de Voedselbank voldoende spullen heeft. Doet u/ doe jij ook weer mee?

 

Omdat we als gemeente Voedselbank Woerden ondersteunen, delen we hier graag de oproep die we van hen ontvingen. Voelt u vrij om de oproep ook te delen met anderen in uw vrienden of kennissenkring.

Voedselbank Woerden Werkt u bij of heeft u een bedrijf in voedingswaren? Van telers, voedselverpakkers tot winkeliers: de Voedselbank Woerden komt graag met u in contact. De Voedselbank is namelijk op zoek naar bedrijven in de regio Woerden waar houdbaar en vers voedsel kan worden afgehaald of tegen geringe kosten overgenomen. We bespreken graag de mogelijkheden. Alvast hartelijk dank!

Contact via email: of telefonisch via 06 30 78 57 81 (Coördinator Lineke Brillemans)

World Servants Groep Woerden Ook dit jaar staan we als jongeren weer klaar om (jo)uw kerstpost te bezorgen. Door (jo)uw post door de World Servants te laten bezorgen, zamelen zij geld in voor hun komende project.

Let op: dit jaar kan de post niet in de kerk ingeleverd, maar van 1 tot 14 december bij verschillende adressen in Woerden. 

Diaconie. Stichting Present helpt mensen die geen middelen en netwerk hebben. Te denken valt aan een kamer behangen, de tuin opknappen, spelletjes doen met ouderen en nog veel meer. Vaak worden daar groepen voor ingezet om met elkaar een klus te klaren. Maar ook individueel kan je je aanmelden.

Stichting Present is op zoek naar groepjes mensen en individuele mensen, die zich hiervoor willen inzetten. U kunt zich aanmelden bij: Colinda van der Schaft. Tel. 06 53913938 of

Met ingang van 1 november zal er bij de kerkdiensten een derde collecte worden gehouden. Het is nieuw, maar ook niet helemaal vreemd. In het verleden is het wel meer gebeurd dat een extra collecte werd ingesteld met een speciaal doel. Nu doen we dit weer omdat we in een project fondsenwerving zoeken naar extra geld voor de ontwikkelingen in onze kerk.
 
Heel concreet: om beeld en geluid in onze kerken bij de tijd te brengen is behoorlijk wat geld nodig. Het gaat al snel richting de 70.000 euro. Het College van Kerkrentmeesters kan wel wat geld vrijmaken maar er is meer nodig. Daarom doen wij een beroep op u en jou. De derde collecte is één van de acties die we inzetten. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL84RABO0373744102 tnv Ger. Kerk Woerden of overmaken via de app.
 
We hopen van harte dat u wilt bijdragen. Alvast bedankt!
 
Project Fondsenwerving

1e collecte: Rekeningnummer NL65RABO0373707584 met vermelding collectedatum en doel.
2e collecte: Rekeningnummer NL88RABO0373709692 met vermelding collectedatum en KERK.

Het is voor leden ook mogelijk om (jo)uw bijdrage via de app over te maken. Kijk in de app store en zoek op PKN GK Woerden.

 

1 nov.  KIA-zending Indonesië

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Meer info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua

8 nov. Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor ons eigen jeugdwerk. De opbrengst maakt het mogelijk activiteiten te realiseren als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk.

15 nov. diaconie: Mercy ships

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

Zij streeft ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt.
Meer info:      https://www.mercyships.nl/

22 nov. Pioniersplek 20

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het ten uitvoer brengen van de  missionaire opdracht van onze kerk. Werk ten behoeve van de pioniersplek “Twintigers Woerden”. Middels deze activiteit geven we vorm aan de  missionaire opdracht van onze kerk.

29 nov. KIA-kinderen in de knel

School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid – Oekraïne

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.
Meer info:   https://www.kerkinactie.nl/projecten/school-van-onze-dromen-biedt-kinderen-veiligheid

6 dec.                        diaconie: Kerstattenties voor Woerden

Wellicht nog meer dan in voorgaande jaren zijn er in Woerden gezinnen die elke dag maar moeten zien hoe ze de financiële touwtjes aan elkaar knopen. Ieder jaar brengen kerken bij een aantal gezinnen, waarvan het adres is opgegeven door hulpinstanties, een klein beetje verlichting door behalve een kaars ook een enveloppe met een bedrag af te geven. Vaak wordt deze hulp als een hemels geschenk ervaren.

13 dec.          KIA, Kinderen in de knel – Kids in actie 

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie.

Meer weten: http://www.kerkinactie.nl/kidsinactie

20 dec.          Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het eigen jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven.

25 dec.          KIA, Kinderen in de knel, Vluchtelingkinderen Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Meer weten: https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen

27 dec.          Landelijk PKN-werk

De opbrengst van de collecte is deze week voor het landelijk kerkenwerk. Middels onze bijdragen kan de landelijke organisatie steun bieden aan kerken die zelf over onvoldoende middelen beschikken en zij biedt diensten aan om ons gemeentewerk te steunen.

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.

Meer weten: http://www.daaromkerst.nl/

Werkgroep Tienden-de-Luxe Dit voorjaar is in de 40-dagentijd de actie VASTENZEKER gehouden. De opbrengst van die actie was bestemd voor HINENI, een vrijwilligersorganisatie die met hulp uit o.a. Nederland zorgt voor goede maaltijden voor de arme inwoners van Jeruzalem. In mei is toen een bedrag van bijna € 3500 overgemaakt, goed voor 700 maaltijden á 5 euro. Bij het afronden van deze actie blijkt er in totaal € 5064 binnengekomen te zijn, in totaal dus 1013 maaltijden!! Blijkbaar zijn nog meerdere giften in mei/juni overgemaakt. Een meer dan prachtig resultaat derhalve, allen bedankt die hieraan bijgedragen hebben. Het restant is inmiddels overgemaakt naar HINENI. Vanuit Jeruzalem is wederom een brief van Benjamin Philip ontvangen, deze is hieronder te lezen.

Het is overigens nog steeds mogelijk om giften voor HINENI over te maken (diaconie: NL65RABO0373707584 o.v.v. HINENI)

Beste vrienden,

Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie hulp aan Hineni. Zoals in de meeste landen heeft ook in Israël het Coronavirus het dagelijks leven extreem moeilijk gemaakt.

Maatregelen en beperkingen hebben alle openbare activiteiten verstoord en alle Joodse tradities zijn stopgezet, zoals bruiloften, besnijdenissen, bidden in synagogen. Bezoeken aan ouderen in tehuizen en ziekenhuizen waren niet toegestaan. Daarnaast is een bezoek aan uw huisarts alleen toegestaan bij hoge koorts en calamiteiten. Kortom, het leven is buitengewoon moeilijk.

Ook in ons Hineni Center zijn we geconfronteerd met veel problemen en beperkingen, maar gedurende de hele periode van Covid 19 zijn we vrijgesteld van sluiting en met speciale vergunningen van de gemeente mochten onze medewerkers en vrijwilligers werken. We hebben wel veel problemen met ons personeel als gevolg van beperkt openbaar vervoer, sluitingen van gebieden en scholen. Daarnaast werd onze buitenlandse vrijwilligers geadviseerd om te vertrekken. Mede dankzij een groep Christenen met speciale vergunningen konden we blijven functioneren.

In het begin werden we geconfronteerd met allerlei problemen, zoals een gebrek aan voedsel, maskers, handschoenen, schorten, enz., Dit vanwege het hamsteren door een paniekerige bevolking. De ouderen en kansarmen werden hier het slachtoffer van, met als gevolg een grotere vraag vanuit onze keuken naar maaltijden.

Veel ouderen durven hun huis niet te verlaten of met het openbaar vervoer te reizen. We krijgen daarom veel oproepen voor hulp van mensen en maatschappelijk werkers voor de bezorging van eten aan huis. Vooral ouderen die niet in een bejaardentehuis, maar in door de overheid beschikbaar gestelde gebouwen wonen, lopen gevaar. Velen van hen zijn overlevenden van de Holocaust en worden plotseling geconfronteerd met een ingestort systeem van thuishulp en isolatiemaatregelen voor ouderen, waardoor het lijden aan de Holocaustsyndroom (het herbeleven) extreem toeneemt. Veel overlevenden van de Holocaust hebben het gevoel dat ze weer gescheiden zijn van hun familie, zonder te weten of ze hulp, voedsel zullen krijgen of zullen kunnen overleven of niet.

Als gevolg hiervan heeft de gemeente ons een lijst gegeven met honderden Holocaustoverlevenden die we prioriteit geven bij het bezorgen van dagelijkse maaltijden bij hen thuis in de hele stad. Als gevolg hiervan is ons maandelijkse aantal maaltijden, geschat op 7000, gestegen tot bijna 9000 maaltijden per maand.

Ondanks alle ongemakken voelen we ons echter dankbaar dat God ons in staat stelt onze mensen in deze moeilijke tijden te dienen, en we zijn dankbaar voor uw steun die ons helpt om zoveel getroffen en met angst beladen mensen te dienen.

Wij staan aan de vooravond van de Joodse feestdagen Rosh Hasjana, Jom Kippur, en Simchat Tora. En ook nu willen wij net als met Pesach extra pakketten verstrekken Wetende dat onze profeten hebben voorzegd dat er extreme gebeurtenissen zouden plaatsvinden vóór de komst van Mashiach Ben David, gaan wij door met ons werk.

Wij danken u nogmaals voor uw vitale steun en zorg. Moge de Heer allen zegenen die in deze moeilijke tijden Israël steunen en om hen geven.

Met vriendelijke groeten

Benjamin Philip.

Van de Diaconie en de werkgroep Tienden-de-Luxe Velen van ons hebben te maken met beperkingen door de corona-maatregelen. Veel geplande vakanties zullen niet door kunnen gaan of aangepast moeten worden. Toch zal de behoefte om op vakantie te gaan sterk zijn, gewoon om er even UIT te zijn, UIT de dagelijkse sleur.

In het vorige kerkblad vroeg de diaconie uw aandacht voor gezinnen en alleenstaanden met onvoldoende middelen. We gunnen ook hen een vakantie, maar door financiële problemen kunnen zij er niet op Uit. Voor deze doelgroep kunt U het verschil maken.

Nu U misschien bezig bent met de voorbereidingen voor Uw vakantie wil de diaconie vragen een gedeelte van Uw vakantiebudget in te ruimen voor deze gezinnen en alleenstaanden. 

De eerste giften zijn inmiddels ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Een aantal vakanties kan hiermee gefinancierd worden, maar het aantal is nu nog zeer beperkt. Daarom vragen wij U om alsnog een gift over te maken naar het Tienden-de-Luxe project; De U van UIT. Uw gift kunt u overmaken naar NL65 RABO 0373 707 584 van de Diaconie Geref. Kerk Woerden onder vermelding van “Vakantiegift U van Uit”. 

Het zou fantastisch zijn wanneer veel mensen er ook een keertje “Uit” kunnen. Mogen wij op U rekenen? Alvast hartelijk dank!

Samengevat

Deel met de minderbedeelden door een gift over te maken.

  • rekeningnummer NL65 RABO 0373 707 584
  • t.n.v. diaconie Geref. Kerk Woerden
  • onder vermelding van “Vakantiegift U van Uit”

 

We voelen het als onze opdracht om ook onze medemens ver weg te helpen. Dit doen we door het ondersteunen van zending en werelddiaconaat (ZWO) projecten. Projecten die we ondersteunen zijn o.a.:

Contact

scriba diaconie


Indien nodig kunnen wij ook (tijdelijk) praktische of financiële hulp bieden. Neem contact op met een van de contactpersonen om te horen wat wij voor je kunnen betekenen.

Contact

scriba diaconie