Zorg en hulp

Als gemeente voelen we ons geroepen om, zoals Jezus ons voordeed, om te zien naar andere mensen dichtbij en ver weg. Dat doen gemeenteleden op eigen initiatief, maar ook georganiseerd. Helaas kampt het team dat zorg en hulp verleend, het pastorale team, met een tekort aan mensen. Hierdoor signaleren we lang niet altijd op tijd wie behoefte heeft aan een luisterend oor, gebed of praktische en/of financiële hulp. We vinden dat heel vervelend en willen dat graag anders. Daarom nodigen we iedereen bij deze extra uit zelf contact met ons op te nemen, hoe moeilijk dat ook kan zijn.

Aandacht, gesprek en/of gebed

Van Jezus mogen we leren dat we Gods liefde mogen uitdelen, aandacht mogen geven aan elkaar en ons altijd in gebed mogen richten tot God.

Persoonlijk gesprek en/of gebed

Wil je praten over levens- of geloofsvragen? Of ga je door een moeilijke tijd vanwege ziekte, werkloosheid of relatieproblemen? Dan willen we er graag voor je zijn. Of je nu lid bent of niet. Je kunt contact opnemen met een van onze predikanten of ouderlingen.

Een kleine attentie

Als kerk geven we regelmatig een bloemetje of andere attentie aan gemeenteleden voor lief en leed in hun persoonlijk leven. Ken je een kind, jongere of volwassene die dit op prijs zou stellen, als steuntje in de rug of juist ter felicitatie, dan horen wij dat graag! Je kunt mailen | appen | sms-en naar de jeugdouderlingen of voorzitters van de pastorale raad.

Praktische en financiële hulp

Voor mensen in Woerden

Als het even niet goed gaat, kunnen de diakenen iets voor u betekenen met een luisterend oor en advies. Wij hebben contacten bij diverse instellingen, zoals de Gemeente, de Voedselbank, maatschappelijk werk en Stichting Leergeld Woerden. Wij willen je de weg wijzen en eventueel begeleiden naar deze instellingen. Indien nodig kunnen wij ook (tijdelijk) praktische of financiële hulp bieden.

We zijn aangesloten bij het landelijke hulpnetwerk #nietalleen, het Woerdense platform woerdenvoorelkaar.nl en hebben regelmatig contact met de diaconiën van andere Woerdense kerken.

We snappen dat contact opnemen niet eenvoudig is. Hopelijk helpt het als je weet dat we met ieder contact heel vertrouwelijk omgaan.

Voor onze medemens ver weg

Door het ondersteunen van zending en werelddiaconaat (ZWO) projecten in het buitenland proberen we onze medemens ver weg te helpen. Voorbeeld projecten

Contact