Update: zingen en aantal bezoekers kerkdienst

Aantal bezoekers

Vanaf zondag 27 juni mag het maximale aantal kerkgangers in de kerk aanwezig zijn, rekeninghoudend met 1.5 meter afstand tussen de kerkgangers uit verschillende huishoudens. Dat betekent dat er zowel in de Kruiskerk als in de Opstandingskerk tijdens de dienst 70 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Dit aantal is nog steeds inclusief kinderen en exclusief medewerkers.

Tijdens de dienst

Er mag meer (ingetogen) gezongen worden. We hebben voorlopig afgesproken dat de eerste liederen nog door de zanggroep gezongen zullen worden en na de overdenking gaan we als hele gemeente weer samen zingen.

De oproep om vooral ingetogen te zingen is best lastig want we zingen met en vanuit ons hart en daar raken we dan vol van. Toch is dit misschien wel het belangrijkste dat blijft: dat het niet gaat om hard zingen, maar om zingen met ons hart, en dat kan dan misschien wel met een zachter volume dan we gewend zijn. Maar laten we zo vooral de lofzang en liederen van troost en bemoediging blijven zingen zolang het kan en mag.

Laten we zingen met ons hart!

Ook de mondkapjesplicht vervalt. De basisregels blijven uiteraard nog wel van kracht: afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten,
vooraf reserveren, je plaats in de kerk wordt aangewezen en bij het verlaten van de kerk wacht je op de aanwijzing die je krijgt.