Woord en Daad

Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. Woord en Daad ondersteunt samen met haar partner Word and Deed uit Canada projecten in Colombia.

Enkele van de projecten die zijn gesteund door Vamos:

Corporación Dios es Amor in Bogota/Cartagena (Colombia)

Corporación Dios es Amor beheert scholen in de hoofdstad Bogota en in de noordelijke havenstad
Cartagena voor 2.500-3000 kinderen uit arme gezinnen en dit biedt hen mogelijkheden op een
betere toekomst. De meeste van deze kinderen worden gesteund via adoptieprogramma’s.
De kinderen en jongeren die aan dit project deelnemen groeien op in de sloppenwijken van Bogota
en Cartagena. De kinderen leven in armoede, hebben geen toekomstperspectieven, gaan op straat
zwerven en neigen zich aan te sluiten bij bendes en in de criminaliteit terecht te komen. Dit project
heeft voornamelijk een preventief karakter: het wil deze jongeren van de straat houden.