Winter in Rusland

Winter in Rusland

De moestuin, het aardappelveld, de graslanden: alles ligt onder een sneeuwlaag.

De nodige rust voor de natuur, noemen ze dit. Ja, rust in de natuur, maar intussen is er hard gewerkt. Het oude huis van de kluizenaar is opgeknapt en tot een prachtig

onderkomen voor de vrouwen gemaakt. Heel goed bedacht. Er zijn altijd meer mannen dan vrouwen, die zoeken naar een dak boven hun hoofd. Nu is er in het Huis van Gods Genade meer vrijheid voor allebei. Er slapen nu enkel mannen in het hoofdgebouw.

 

Eerlijk gezegd hield ik mijn hart wel eens vast voor Nikolaj als ik video’s kreeg toegestuurd van deze verbouwing. Hij verbouwde en bouwde net zo hard mee als elke andere werkman. Ik hoorde hem hijgen als hij wat vertelde. Maar wat is hij gelukkig als hij kan bouwen. Daar geneest hij van. Het interieur is smaakvol ingericht.

In twee maanden tijd is het oude huis bewoonbaar geworden.

Tussen alle activiteiten door ging hij met zijn vriend Victor in de stad Woronjezj er op uit om daar de straatbewoners op het nieuwe opvanghuis in die stad te wijzen. Een cadeau van het stadsbestuur om mensen een bed en een maaltijd te bieden. Eindelijk een onderkomen voor hen!!

 

Vrijdag 7 januari is het kerstfeest in Rusland. Al vele jaren nodigt Nikolaj alle kinderen uit de buurt uit. Met of zonder ouders, elk kind is welkom. Jongelui uit de kerken helpen hem graag, want elk jaar komen er meer kinderen. Binnen bidden, zingen, eten, snoepen en drinken. Buiten spelletjes in de sneeuw, racen op een slee vanaf een heuvel tot op of over het bevroren meer. Er zijn prijsjes voor de winnaars, maar uiteindelijk gaat iedereen met een cadeautje naar huis.

 

Eind december hebben we met de handtekening van Arie-Jan van der Maarl de laatste giften van 2021 via SKG naar Nikolaj gestuurd. Het geld was er binnen een dag!

Gode bevolen.

 

Atie de Koning – Bos

Stichting Diaconale Initiatieven Woerden

NL 37 RABO 03737 13908.

t.a.v. Rusland project.