Week van Gebed 16-23 Januari

“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16-23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden!

Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-

 

Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2: 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de Wijzen uit het Oosten naar de plaats waar de Redder is geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het Licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’

De gebedsweek in Woerden wordt ingevuld door mensen van bijna 20 kerken en organisaties. Zij nodigen u van harte uit om één of meerdere activiteiten, samenkomsten, vieringen en gebedsmomenten bij te wonen. I.v.m. de corona-ontwikkelingen verwijzen we u voor actuele informatie naar de website van uw eigen kerk of www.pknwoerden.nl .

 

Programma Week van Gebed 2022        
         
Dag Tijd Plaats Activiteit Korte toelichting
         
Zondag 16 jan. Verschilt Verschilt Kerkdienst. Thema: ‘Licht in het duister’ Een aantal kerken doet mee met het thema.
  10.30 uur Kruiskerk ZIN-dienst Jongerenviering. Online via: http://jongwoerden.nl/
  16.00 uur! Bonaventurakerk Taizé-viering Rijnstraat 60. Verplaatst van 18.30 naar 16.00 uur!
Van tevoren aanmelden via https://meevieren.nl
  19.30 uur Hooiberg (1e etage) Gebeds- en aanbiddingsavond van Nieuw Hart ‘s-Gravensloot 14, Kamerik. Meer info: www.nieuwhart.live
         
Maandag 17 jan. 19.30 uur Hooiberg (1e etage) Gebedsavond Cama Parousia ‘s-Gravensloot 14, Kamerik
         
Dinsdag 18 jan. 20.30 uur Maranathakerk Gezamenlijk Avondgebed georganiseerd door Herv. Centrum-Oost + Noord-West Alleen online te volgen via www.hervormdwoerden.nl (Maranathakerk)
         
Woensdag 19 jan. 9.00 uur Petruskerk Morgengebed Voorganger Ds. Van Beek. Alleen online te volgen via www.hervormdwoerden.nl (Petruskerk)
  9.00 uur Bonaventurakerk Eucharistieviering Rijnstraat 60. Van tevoren aanmelden via: https://meevieren.nl
  19.30 uur Rehobothkerk Gebedsavond Op verschillende plekken of wandelend (Leidsestraatweg 130). Van tevoren aanmelden via
  20.00 uur Ernst-Jan Doornenbal Gebedsavond kernteam Koffiekerk Prinsenlaan 72
         
Donderdag 20 jan. 12.30 uur Gemeentekantoor Woerden Gebedssamenkomst gemeentehuis Alleen online. Aanmelden bij Leo Bos en hij stuurt vlak van tevoren een link:
  20.00 uur Bij mensen thuis Gebedskring Hervormd Centrum-Oost
         
Vrijdag 21 jan. 19.30 uur Opstandingskerk Gebedsviering / Taizé-viering Wilhelminaweg 8
         
Zaterdag 22 jan. 10.00-11.30 uur Het Baken Inloopochtend Beneluxlaan 3. Welkom om binnen te lopen voor een gebed, kaarsje branden en kopje koffie
         
Zondag 23 jan. 18.30 uur Kruiskerk Gezamenlijke slotdienst / viering /-activiteit Online slotviering (‘Thomasviering’) https://kerkdienstgemist.nl/stations/2041-Gereformeerde-Kerk-Woerden-en-Zegveld—Kruiskerk

Heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen met ondergetekenden. Graag tot ziens!

Lianne Nap   

Peter Versloot   

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *