Week van Gebed 15-22 januari

‘Doe goed, zoek recht’ is het thema van de ‘Week van Gebed voor eenheid van christenen’ in 2023. Tijdens de WvG bidden wereldwijd miljoenen christenen samen. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en
met elkaar.

Dit jaar is de WvG voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst in Jesaja 1: 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen, samen gerechtigheid te zoeken, samen op te komen voor onderdrukten en wezen, en samen weduwen bij te staan. De uitdaging van de profeet geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij onze eenheid als christenen beleven om het kwaad en onrecht van onze tijd het hoofd te bieden?

De eenheid van christenen zou een voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. Samen bidden voor eenheid van christenen laat ons tegelijk nadenken over wat ons bindt. Ook zoeken naar recht vraagt om zelfreflectie. Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Onze toewijding aan elkaar vereist dat we ons bezighouden met mishpat, het Hebreeuwse woord voor ‘herstellende gerechtigheid’. Het betekent dat we opkomen voor mensen en een eerlijke, gelijkwaardige wereld bevorderen.

De jaarlijkse WvG wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Op www.weekvangebed.nl en via verschillende kanalen van de Woerdense kerken is actuele info te vinden.

Programma Week van Gebed 2023

DagTijdPlaatsAdresActiviteit
Zondag 15 jan.09.00 uurMaranathakerkMolenvlietbaan 10Kerkdienst in het teken themaWvG
 19.30 uurBonaventurakerkRijnstraat 60Taizéviering
Maandag 16 jan.19.30 uurRehobothkerkLeidsestraatweg 130Gezamelijke viering Rehobothkerk en Nieuw Apostolische Kerk. M.m.v. koor NAK.
     
Donderdag 19 jan.12.30 uurGemeentekoor WoerdenBlekerijlaan 14, vergaderkamer 4Bedrijfsgebedssamenkomst gemeentehuis
  20.30 uur Het Baken Beneluxlaan 3 Avondgebed Het Baken en Hervormde Wijkgemeente Centrum-Oost
     
Zondag 22 jan.18.30 uurOpstandingskerkWilhelminaweg 8Gezamenlijke slotdienst/-viering/-activiteit

Hopelijk ontmoeten we jou / u ook tijdens de WvG? Van harte welkom!
Peter Versloot ( / 06-24476099)