Gezocht: versterking voor het webteam

We willen met deze site een goed beeld geven van onze gemeenten. Dat lukt, denken wij, alleen als de site actueel blijft. Daarom zijn we op zoek naar een webmaster die ons team wil versterken.

Taken van het webteam:

  • aangeleverde kopij plaatsen, checken op taal- en tikfouten en op lengte en inhoud van het artikel;
  • kopij uit het kerkblad vertalen naar informatie voor de website (eens per 3 weken);
  • bijhouden of informatie op de site nog actueel is;
  • aanpassen van aangeleverd beeldmateriaal (formaat en grootte);
  • gemeenteleden toestemming geven tot het gedeelte dat in verband met privacy alleen voor gemeenteleden is;
  • optimaliseren van de website;
  • de mailadressen van @pknwoerdenn.nl technisch beheren.

Onderling kunnen we de taken verdelen, zodat je datgene kunt doen waar jouw talenten vooral liggen.

Enige ervaring met WordPress is handig, maar zeker niet noodzakelijk. Enthousiasme en leergierig zijn is veel belangrijker! Net als een goede taalvaardigheid.

Vergaderfrequentie: nihil. 1 (communicatie)overleg per jaar, daarnaast incidenteel met het webteam bij elkaar komen om samen wat lopende zaken op te pakken.  

Tijdsbesteding: max. 1 a 2 uur per week. 

Contact

Webteam

Bas Muilwijk, Suzan Fokker en Karin Bol