Wat kan wel? Wandelen

In juni organiseerden we een brainstorm over de zomerperiode met de vraag: “Wat kan wel?”
Toen kwam naar voren dat de onderlinge ontmoetingen wel gemist worden. In het kerkblad stond een verslag van deze bijeenkomst en nadien ontvingen we de volgende verhalen binnen van een aantal spontane initiatieven onder de noemer: Maar dit kan wel!

Vooral omdat we de ontmoeting misten heeft wijkteam Zegveld verschillende activiteiten georganiseerd, samen met de Zegvelders van Hervormd Wijk Noord. Vanaf het moment dat je weer
als groep mocht wandelen, is er een uitnodiging rondgestuurd. Vanwege de enorme belangstelling en om veilig te kunnen wandelen hebben we begin juni gewandeld in drie groepen van ongeveer 15 personen. Op verschillende dagen zijn we door de polder naar de nieuwe natuur bij de Greft gewandeld. Veilig twee aan twee. Duur anderhalf uur.

Als tweede activiteit hebben we een ontmoetingsavond georganiseerd i.p.v. de traditionele afsluitende Barbecue. Van half acht tot tien uur. Koffie vooraf en daarna nog een drankje. In de open  lucht. Gepland was 4 juli, maar toen regende het helaas. Verschoven naar zaterdag 11 juli. Helaas samen met de pubquiz. Ook weer een prima opkomst. 36 gemeenteleden. Veel positieve  reacties ontvangen. Wellicht dat we tijdens de zomervakantie nog wat kleinschaligs organiseren. Zeker omdat lang niet iedereen op vakantie is en er veel behoefte is aan ontmoeting.

Cees de Vink