Wat kan wel? Dit kan wel: Kerkterras past ook in een woonkamer

In juni organiseerden we een brainstorm over de zomerperiode met de vraag: “Wat kan wel?”
Toen kwam naar voren dat de onderlinge ontmoetingen wel gemist worden. In het kerkblad stond
een verslag van deze bijeenkomst en nadien ontvingen we de volgende verhalen binnen van een
aantal spontane initiatieven onder de noemer: Maar dit kan wel!

Het initiatief van Berendien bracht mij op de gedachte iets dergelijks te organiseren. In mijn
woonkamer kunnen, op anderhalve meter afstand, 5 mensen een zitplaats vinden. Op de eerste
zondag in juli, de zondag waarop vóór Corona het kerkcafé, geopend zou zijn, nodigde ik een viertal
dames uit die voorheen regelmatig het kerkcafé bezochten, om bij mij die middag thee te drinken.
We vonden het allemaal prettig elkaar weer eens te zien, wat nieuwtjes uit te wisselen, te horen hoe
het met deze en gene gaat: precies de conversatie van de zondagochtend bij de koffie, alleen op
een andere tijd en een andere plaats. Fijn dat Berendien dat voorbeeld aangereikt had! Goed
voorbeeld doet goed volgen!

Nettie Kwakkel