19 september Vredeszondag

Wat doe jij in Vredesnaam? Dit is het thema van de Vredesweek 2021 en het gaat over inclusief samenleven.

Iedereen kent wel eens het gevoel er (even) niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommige mensen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van Vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. In de Vredesweek wordt door de Raad van Kerken Woerden aandacht besteed aan dit thema op zondagmiddag 19 september.

Programma 19 september

14.00 uur start wandeling
vanuit 4 kerken (Maranathakerk, Kruiskerk, Bonaventurakerk en Het Baken) een wandeling waarbij ontmoeting en gesprek kunnen plaatsvinden. Iedereen kan dus ‘oecumenisch’ starten in de wijk waar hij/zij woont. Iedereen komt samen op het plein van de Petruskerk waar de ontmoeting verder kan gaan met koffie en thee.

15.30 uur oecumenische viering in de Petruskerk
In deze dienst zijn diverse sprekers en toepasselijke muziek van het combo van Patricia Boll, Marcel Kooijman en Dick van Vliet.

Aanmelden 

U dient  zich wegens de geldende corona-maatregelen voor de wandeling en/of de dienst aan te melden via  Graag uw naam, aantal personen en bij welke kerk u de wandeling start vermelden.

Vol=vol (helaas)

U bent allen van harte uitgenodigd.

Organisatie: Werkgroep vieringen van de Raad van Kerken Woerden