Vertrouwenspersonen

De Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland heeft in 2020 besloten dat er per gemeente of per ring van gemeenten een gekwalificeerde vertrouwenspersoon moet worden aangesteld.

We zijn daarom bijzonder blij dat we samen als Protestantse Gemeenten (Gereformeerde Kerk, Evangelisch Lutherse Kerk en Hervormde Gemeente) in Woerden twee vertrouwenspersonen bereid gevonden hebben deze functie op zich te nemen.

Taak van een vertrouwenspersoon

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen als hun gevoel van veiligheid in de gemeente in het geding is. Dat betreft drie terreinen: allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van predikanten en andere ambtsdragers, leiders in het jeugdwerk of wie maar een functie heeft in de gemeente, discriminatie en pesten.  Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens op een van deze drie terreinen binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Fijn dat er twee vertrouwenspersonen zijn, een man en een vrouw. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. De vertrouwenspersonen hebben daardoor iemand om mee te overleggen en samen te werken.

Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon eerst helder krijgen wat hij/zij ziet of aan de orde wil stellen, verwijzen, eventueel de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastor of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon. Zij rapporteren niets aan niemand zonder toestemming van de vertrouweling.  

Voorstellen

De vertrouwenspersonen willen zichzelf graag aan u voorstellen. Klik op hun foto voor meer informatie.

Margriet van der Kooi
Wim Koerselman