Verder met een nieuw beleidsplan

In de zomer en het voorjaar van 2022 is er in veel huiskamers gesproken over wat nu echt belangrijk is voor onze gemeente. Het waren kostbare en kwetsbare gesprekken waarin mensen deelden waarom ze graag of minder graag naar de kerkdiensten komen, gespreksavonden bezoeken of zich wel of niet inzetten als vrijwilliger. Ook vele tips en tops werden met elkaar gedeeld. En dat allemaal om te komen tot een beleidsplan dat ons richting mag geven om een bloeiende en inspirerende gemeente van Christus te zijn. Waar je gezien wordt, geïnspireerd wordt, je vrij voelt om je vragen te stellen, maar waar we bovenal ons openstellen om God te ontmoeten en ons door Hem te laten inspireren!

In de afgelopen maanden zijn alle uitkomsten van deze gesprekken samengevoegd in een nieuw beleidsplan voor de komende 3 jaar. We nodigen je van harte uit om dit te lezen. Wil je reageren op het beleidsplan? Neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad.

Beleidsplan 2023-2025

Reageren