Veiligheid in onze kerkelijke gemeente

We vinden het van het grootste belang dat alle leden en gasten in onze geloofsgemeenschap zich veilig voelen. Ook in de contacten die je hebt met ambtsdragers en taakdragers. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Iemand kan geconfronteerd worden met situaties, waarvan je zelf het gevoel hebt ‘dit kan het daglicht niet verdragen’. Binnen onze gemeente zijn er daarom 2 vertrouwenspersonen en vanuit de landelijke kerk is er een meldpunt voor ‘seksueel misbruik in pastorale relaties’. Aarzel niet om contact met een van beiden op te nemen als je daar behoefte aan hebt.

Contactgegevens vertrouwenspersonen PKN Woerden

Vertrouwenspersonen

Contactgegevens landelijk meldpunt

Website meldpunt seksueel misbruik in de kerk
Telefonisch is het meldpunt bereikbaar (tijdens kantooruren) op telefoonnummer 030 – 3038590.