Veelkleurig verbonden

Uit het kerkblad van 23 september 2021

Veelkleurig verbonden

(Naar aanleiding van Romeinen 12:3 – 8)

Jij en ik,
samen,
maar ook anders.
Jij, zo anders dan ik.
Hoe nabij ook,
toch ook altijd
onvervreemdbaar jezelf:
uniek en kostbaar,
bijzonder begenadigd,
begaafd op jouw eigen wijze.

En tegelijk, jij en ik,
zo verwant, zo dichtbij,
mensenkinderen
die aan elkaars leven raken;
Onmiskenbaar
aan elkaar geschonken
uit die ene Bron van alle leven.
Hij maakt ons één.

Jij en ik,
we gaan langs eigen wegen.
Het kan niet anders.
Maar we gaan ook samen,
als mensenkinderen
met elkaar verweven,
als metgezel en bondgenoot,
als begaafde mensen hoe dan ook
die veelkleurig en verscheiden
samen verder mogen dragen
wat in liefde is toevertrouwd,
in zorg en vreugde wordt gedeeld,
in recht en vrede kan worden gedaan. 

Jij en ik,
wij samen,
in zijn Naam verbonden
door de adem van zijn Geest,
om zijn mens te zijn op aarde
om Zijn toekomst tegemoet te leven,
hoopvol en veelkleurig. 

Gertjan Robbemond