Van de beroepingscommisie

De beroepingscommissie is de afgelopen tijd ongeveer elke twee weken bij elkaar gekomen. De leden hebben elkaar inmiddels goed leren kennen.

De profielschets van de nieuwe predikant, opgesteld door de kerkenraad, is uitgebreid besproken. Inmiddels is op basis van deze profielschets een advertentie opgesteld. Het goede nieuws is dat de solvabiliteitsverklaring (kortweg: bevestiging dat onze gemeente in staat is om de predikant te betalen) en de goedkeuring van de classis Utrecht van de PKN binnen zijn. Ook heeft de beroepingscommissie van het mobiliteitsbureau van de PKN een advieslijst ontvangen, met daarop de namen van predikanten die  beroepbaar zijn. De commissie bedankt alle gemeenteleden die namen van predikanten hebben doorgegeven, die kandidaat kunnen zijn voor onze vacature. Uiteraard wordt zorgvuldig bekeken of deze predikanten ook echt beroepbaar zijn. 

De commissie hoopt de advertentie binnenkort te plaatsen. 

Bidt u, bidt jij mee voor het beroepingsproces?