Update van de World Servants

Onlangs hebben alle jongeren het bericht gekregen dat hun project komende zomer in Bolivia, Brazilië, Myanmar, Panama, Uganda, Sierra Leone en Zambia niet door kan gaan. Vervelend nieuws, maar wel fijn dat daar nu duidelijkheid over is.

Het is World Servants gelukt om voor al deze jongeren, in overleg met de vliegmaatschappijen, de reis een jaar door te schuiven. De bouwprojecten zullen gewoon uitgevoerd worden en dat betekent dat de jongeren nu in de zomer van 2021 gaan meebouwen aan verandering in hun projectland.

Samen blijven we bouwen aan verandering

We zijn er blij mee dat we samen kunnen blijven bouwen aan verandering en samen kunnen afmaken waaraan we begonnen zijn. Corona houdt ons nu tegen, maar dat stopt onze passie om het verschil te maken niet! In 2021 gaan we doen wat we van plan waren en beloofd hebben aan de mensen in de projectlanden en onze sponsors.

Het kost extra geld om de projecten door te schuiven naar 2021. Per deelnemer is dat een bedrag van € 852,- dat in 2020 uitgegeven is en dat in 2021 opnieuw nodig is. Dankzij een World Servants supporters bijdrage van € 250,- per deelnemer betekent dit dat we met actiegroep Woerden nog € 602,-  per jongere bijeen zullen moeten brengen. We hopen dat we weer op uw steun mogen rekenen.

Meer info en rekeninggegevens

Heeft u / heb je een vraag? Mail ons op .

U kunt ons ook ondersteunen met een gift via geef.ws/woerden  of via rekening NL39 TRIO 0338 4163 31  t.n.v. Stichting World Servants o.v.v. Groep Woerden.

Namens de stuurgroep, Jeanet de Vink (423795)