Update: kerk meer open

De kerkenraad is erg blij te kunnen melden dat onze kerkgebouwen  geleidelijk aan weer wat meer open gaan en we weer mensen kunnen verwelkomen.

Conform routekaart voor de kerken

Sinds 21 maart is er een routekaart voor de kerken die vastgesteld is in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). De routekaart geeft een advies aan de kerken wat te doen per risiconiveau, aansluitend op de routekaart van de overheid. Tot 28 april werd de situatie aangeduid met de term “zeer ernstig met verzwaring”. Per 28 april vervalt de toevoeging “met verzwaring”
We volgen deze routekaart. Hoewel het aantal besmettingen nog hoog is hebben we als kerkenraad toch gemeend deze routekaart te volgen en iets te kunnen versoepelen.
Reden is dat het aantal gevaccineerden toeneemt en dat we besmettingen ook kunnen verminderen door ons goed aan de RIVM regels te houden.

Dit is weer mogelijk

Zondagse kerkdiensten
Vanaf zondag 2 mei gaan we door met één gemeenschappelijke dienst per zondag, met een koortje van max vier personen. In het andere kerkgebouw vindt dan een dienst/activiteit plaats met een specifiek accent of thema.

Vanaf zondag 9 mei kunnen we weer 30 kerkgangers (exclusief medewerkers) verwelkomen! Uiteraard moeten alle basisregels in acht worden genomen en is het noodzakelijk om te reserveren.

Het blijft uiteraard ook mogelijk de diensten online te volgen.

Doordeweeks vanaf 9 mei

  • dinsdagmorgen van 10 -12 is de Opstandingskerk open voor rust, gebed of gesprek
  • vrijdagavond is de Opstandingskerk open voor rust, gebed of gesprek
  • het Taizé vrijdagavondgebed
  • voor al het jeugdwerk tot 18 jaar zijn er geen extra maatregelen en boven 18 jaar geldt een maximum van 30 personen. Zie voor meer informatie jongwoerden.nl
  • Bijeenkomsten en vergaderingen blijven zoveel mogelijk digitaal. Alleen op dringend verzoek zijn er fysieke bijeenkomsten.

Laten we in deze tijd van crisis naar elkaar om blijven zien.
Houd vol en heb lief.

Reageren

Ruud van der Herberg

voorzitter kerkenraad
0348 410552,

Wilja Smit

scriba kerkenraad
06 51313800,

Ada van der Herberg

scriba Kerkrentmeesters, 410552