Update: House of Hope

Begin april heeft House of Hope haar deuren geopend. Elke dinsdag van 09.30 – 12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur. House of Hope is een initiatief van de Woerdense Kerken voor iedereen die zijn thuisland is ontvlucht. Even een gesprekje, even een kopje thee of koffie of een glaasje water. Even bijpraten met anderen uit je eigen land of uit welk land dan ook. Vrijwilligers, aangemeld via de kerken in Woerden, Harmelen, Kamerik of Zegveld staan iedere week klaar om gasten te ontvangen in de Opstandingskerk (bij de molen) in Woerden.

Nodig vluchtelingen uit

Kent u Oekraïners, of heeft u zelf Oekraïners in huis? Wijs hen, of andere vluchtelingen op House of Hope of kom samen met hen naar House of Hope. House of Hope is te bereiken via e-mailadres of via 06 8266 3134.

Dankbaar

Het begon heel rustig: één of twee bezoekers per keer. Later kwamen er al meer. House of Hope is gestart nadat de oorlog in Oekraïne is begonnen, dus vooral, zeker eerst gericht op mensen uit Oekraïne. Toch blijken ook anderen die hun thuisland zijn ontvlucht al de weg naar de Opstandingskerk te vinden. Zo mooi om te mogen ervaren!

Het kernteam is blij House of Hope te kunnen organiseren. Met veel vrijwilligers en met steun van de kerken uit gemeente Woerden kunnen we dit doen. De steun van de commissie diaconie van de Raad van Kerken in Woerden en de steun van Hart voor Woerden is daarbij onmisbaar.

Gebed

Het kernteam en de vrijwilligers vragen uw en jouw gebed voor de ontmoetingen in House of Hope en voor alle mensen die gevlucht zijn.