Update 15 jan: maatregelen tijdens de lockdown

Moderamen In verband met de verscherpte lockdown en het toegenomen besmettingsgevaar heeft de PKN deze week het dringende advies gegeven helemaal niet meer te zingen in de kerk tijdens de dienst of zelfs vooraf zang in petit comité op te nemen. We hebben met pijn in ons hart besloten dit advies met ingang van zondag 17 januari tot nader order te volgen. Tijdens de diensten gaan we gebruik maken van beschikbaar filmmateriaal  van bijv. NCRV, EO, bestaande eigen opnames en andere bronnen.

Zorg en hulp ook voor jou

De maatregelen die we 16 december hebben ingevoerd blijven van kracht. We zagen het graag anders, juist daarom opnieuw: houd moed, heb lief! En kijk op de pagina zorg en hulp om te zien hoe we ook nu er toch voor jou  en de ander willen zijn.

Gebed

We delen ook graag het gebed dat de scriba van de landelijke Protestantse kerk, ds René de Reuver, deelde in het bericht waarin hij de nieuwe maatregelen bekendmaakte. Psalm 65 geeft woorden aan zijn gebed in deze tijd van lockdown. 

Gebed

Eeuwige God, 
U die woont en troont in Sion, 
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden. 
We zijn uit het veld geslagen 
niet in staat om bijeen te komen 
en uit volle borst U de lof te zingen. 
We zijn stilgevallen 
en weten niet hoe lang alles nog zal duren, 
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan 
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. 
In deze nood komen wij toe U, 
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting 
om nabijheid 
om perspectief. 
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt, 
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding 
als roep om genade en ontferming. 
‘Tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, 
geloof om de moed niet te verliezen.

Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen. 

* Psalm 65 couplet 1, slot.

Update 16 december

In verband met de maandag 14 december afgekondigde lockdown heeft de kleine erkenraad het volgende besloten.

Vanaf heden gaan we, net als in maart jl., met al onze activiteiten in geheel online. Nu ook in Woerden e.o. het aantal besmettingen oploopt, willen we eraan meewerken “om maximaal het aantal contactmomenten en reizen te verminderen.”

Dit betekent:

  • Tot en met zondag 17 januari voor de (gemeenschappelijke) kerkdiensten: alleen staf in de kerkdiensten. Dit gaat zondag 20 december in. Er zal ook op Kerstmorgen een gemeenschappelijke dienst zijn. Voor de geplande kinder(neven)diensten onderzoeken we of een onlineoplossing mogelijk is.
  • jeugdwerk/ jeugdclubs online,
  • vergaderingen en activiteiten online of uitgesteld(liever niet)
  • geen openstelling kerken doordeweeks
  • Taizé-avondgebed op vrijdagavond stopt tijdelijk

Mocht de overheid op 12 januari de lockdown versoepelen, denk aan het basisonderwijs, dan bekijken wij de situatie opnieuw.

In een brief  bij kerkklanken lichten we dit toe en vragen we aandacht voor o.a. pastorale aspecten in deze Kerstperiode. Het duurt nu allemaal wel heel lang. Houd moed, heb lief.