Terugblik Kliederkerk ‘Spoorzoeken’

Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.
Deze tekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling staat in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen: Romeinen 1:20a. De tekst stond, net als de volgende tekst, centraal tijdens de laatste kliederkerk op zondag 11 juni.
 
Ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat hij God is.
– Romeinen 1:20a uit de Bijbel in Gewone Taal
 
We hebben stil gestaan bij de sporen van Gods hand. Op de foto’s zie je de sporen die de deelnemers hebben gevonden. Sporen in de natuur, in mensen of in creaties van mensen. Iedereen kan zoeken naar de sporen van God. Mooi is dat ze heel dicht om ons heen te vinden zijn. Open jij ook je ogen voor de schepping van God!?

Meer weten