Tear

Tear (www.tear.nl) is een kleine Christelijke organisatie die werkt met partnerorganisaties in het buitenland. Tear bestaat 40 jaar en er gaat structureel 7 mln. om. Een teruglopend deel van de inkomsten komt van de overheid (naar 20%), er is een stabiele achterban, waarvan een groot deel lid van de PKN. Er is een zusterorganisatie Tear UK, met wie ze samen projecten uitvoert in alle delen van de wereld.

Tear laat zich typeren als christenen met een passie voor God en mensen. Tear werkt veel via lokale kerken en wil op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen. Ze gelooft in Integral mission.

De volgende projecten van Tear zijn gesteund door Vamos:

Project Mosoj Yan in Cochabamba (Bolivia)

Mosoj Yan (nieuwe weg) richt zich op jongeren die op straat terecht zijn gekomen. Problematiek
kenmerkt zich door ouders die van huis zijn (in de stad) om te werken, frustratie a.g.v. armoede,
misbruik en geweld in het dagelijks leven. Meisjes zijn daarbij extra kwetsbaar. Ze werken in
Cochabamba, de derde stad van het land met 800.000 inwoners. Veel tienermoeders. Armoede,
gebroken gezinnen, werken op straat zijn typerend. Het project biedt een opvangcentrum,
rehabilitatie en training. Per jaar zijn er 20 meiden die doorstromen naar reguliere banen.

 

Relaciones Saludables en Santa Cruz in Santa Cruz, Bolivia

Bij dit project voorkomen kerken dat kinderen op straat belanden. De wijk Los Lotes is een jonge
buitenwijk van de snel groeiende stad Santa Cruz. De wijk wordt voor een groot deel bevolkt door
migranten afkomstig van het platteland. Het is de meest armoedige wijk van de stad waar 71.000
mensen wonen. Er ontstaan gebroken gezinnen waarbij vrouwen kwetsbaar worden voor
bijvoorbeeld prostitutie en waarbij kinderen op straat kunnen belanden. Het leven op straat kan voor
hen aantrekkelijk worden als thuis de levenssfeer bepaalt wordt door armoede en geweld. Veel
kinderen belanden op straat omdat thuis de situatie onhoudbaar is. Paz y Ezperanza wil juist
voorkomen dat kinderen op straat belanden. Huiselijk geweld is vaak een uitweg voor frustraties en
tekent de onmacht in omgang tussen sexen. Het project biedt : zorg voor slachtoffers van geweld,
preventie van huiselijk geweld, training en voorlichting van lokale overheid.