Blog: distelzaad

Openingsartikel in het kerkblad geschreven door dominee Kees Burger. ‘Jij bent nog te eigenwijs om te verzuipen.’ Dat zei haar vader bij menige woede-uitval als …

Blog: Kyrie

Openingsgedicht in het kerkblad van 16 februari 2023. Kyrie Eeuwige Getrouwe, Als de aarde breekt en diep verdriet ons hart verscheurt, wees niet ver. Als …