Straatkinderen krijgen volop steun van Vamos

Vamos! Vooruit! Dankzij een groot legaat dat de diaconie heeft ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Oskam, kunnen straatkinderen in Zuid-Amerika vooruit. Met de Vamos- werkgroep besteden we veel tijd aan de selectie van projecten en gesprekken met de betrokken organisaties.

Hierdoor hebben we in de eerste helft van 2015 een elftal projecten kunnen goedkeuren. Hierbij zijn drie nieuwe kleine projecten in Bolivia, Brazilië en Peru en acht grote projecten in Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru. De totale voorgenomen ondersteuning van deze projecten bedraagt €75.157, waarmee we de projecten een flinke steun in de rug geven.

Een bloemlezing van enkele projecten die we steunen:

•    In een sloppenwijk in Lima (Peru) ondersteunen we de Stichting Shailoh voor de opvang en het onderwijs voor één klas van 12 kinderen. Dit geld dekt kosten als ontbijt, snack, schoolmaterialen, salaris leerkracht, onderhoud en administratiekosten.
•    In Cochabamba (Bolivia) ondersteunen we Mensen met een Missie in het geven van muziekonderwijs aan  kansarme kinderen. Uit onze bijdrage worden de onkostenvergoedingen voor de muziekleraren en de begeleiders (acht personen) betaald. Zij worden ondersteund vanuit een grote groep vrijwilligers.
•    In Cotocá (Bolivia) dragen we bij voor de bouw van klaslokalen voor een kleuterschool, die onderdeel is van een World Servants project dit jaar. Hierdoor hoeft de ‘Unidad Educativa San Marcos’ niet langer kinderen te weigeren.
•    In Altos de Cazuca, een buitenwijk van Bogota (Colombia) zorgen we voor de renovatie van het dak van de school. Corporacion Dios es Amor (CDA), de partnerorganisatie van Woord en Daad,  realiseert zich dat onderwijs en vorming een krachtig instrument is om geweld te reduceren en leefomstandigheden te verbeteren.
•    In Bogota (Colombia) helpen we Fundación Pequeño Trabajador (Stichting van de Kleine Arbeider), een partnerorganisatie van Kerk in Aktie. Hier worden straatkinderen kansen geboden om een lage beroepsopleiding te volgen of kunstnijverheid te leren, waarmee ze van de straat blijven en zich kunnen voorbereiden op een toekomst met een bescheiden inkomen.

In een komende kerkklanken zullen we specifieke projecten nader toelichten. U kunt de werkgroepleden (Bas Muilwijk, Hans van Oostenbrugge,  Jan Uittenbroek,  Arja de Vink en ondergetekende) ook direct aanspreken met vragen en suggesties.

Namens de Vamos-werkgroep,
Alwin Oerlemans