Stichting Woerden helpt Roemenië zoekt nieuwe vrijwilligers

Stichting Woerden helpt Roemenië heeft plaats voor twee enthousiaste vrijwilligers:

  • secretaris
  • ICT-er / MS office deskundige

Woerden helpt Roemenië is een initiatief van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Woerden en verleent via lokale kerken al ruim 30 jaar hulp aan mensen in nood in drie voormalige Oostbloklanden. Die hulpverlening bestaat onder andere uit het verstrekken van tweedehands goederen, financiële steun voor projecten in scholen en ziekenhuizen en voedselhulp. De tweedehandsgoederen worden door de stichting zelf ingezameld. Goederen die niet naar Oost Europa gaan worden verkocht in de kringloopwinkel aan de Leidsestraatweg en op de jaarlijkse Roemeniëmarkt. Bij het werk van de stichting is een team van ruim 100 zeer actieve vrijwilligers betrokken.

De secretaris is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen, het verzorgen van correspondentie, het archiveren van documenten en het opstellen van het jaarverslag. De gemiddelde belasting per week is 2 uur, waarbij er natuurlijk pieken zijn in weken waarin er een bestuursvergadering is.

De ICT-er / MS office deskundige is geen lid van het bestuur maar ondersteunt het bestuur bij het inrichten van de documentatie- en correspondentieomgeving in MS Office. Deze inrichting zal de eerstkomende maanden relatief veel tijd vragen, daarna is het een kwestie van actueel houden van de accounts en support geven aan bestuursleden en een kleine kring van vrijwilligers die leidinggevende taken in de kringloopwinkel hebben. 

Beide functies kunnen eventueel ook door één persoon worden ingevuld.

Beschik je over de kennis en ervaring voor één of beide functies en heb je zin om een deel van je vrije tijd in te zetten voor dit mooie doel? Neem dan contact met ons op!

René Hubregtse, voorzitter          06 55 83 02 59

Ursula du Toit, secretaris               06 27 46 50 56