Start House of Hope voor vluchtelingen

De afgelopen maand zijn we geconfronteerd met een groot aantal gezinnen uit Oekraïne die hals over de kop in Nederland zijn aangekomen. Samen met alle beelden die wij zien op televisie maakt dit enorme indruk op ons als samenleving.

Inmiddels is er in Woerden al een aantal adressen waar mensen uit Oekraïne verblijven.  Daarnaast verwacht de gemeente de komende week de eerste gezinnen in de Stadspoort die in korte tijd is ingericht hiervoor.

Niet alleen voor hen, maar ook voor vluchtelingen uit andere delen van de wereld, willen de gezamenlijke kerken een plek voor ontspanning en ontmoeting bieden, een House of Hope. Dit geldt voor hen die al in Woerden verblijven maar ook voor diegenen die de komende maanden nog aan zullen komen.

Wanneer en waar

iedere dinsdagochtend    van 9.30-12.00

iedere donderdagmiddag   van 14.00-16.30

In de Opstandingskerk

Dinsdag 5 april vindt al de eerste ontmoetingsochtend plaats. Heb je contact met vluchtelingen of statushouders in Woerden? Nodig heb van harte uit!