Samen naar het klooster

In het weekend van 22-24 september 2023 organiseren we een kloosterweekend in de Benedictijner abdij van Egmond. We verblijven van vrijdagmiddag tot zondagmiddag in het mooie gastenhuis van de abdij. Gebed en stilte zijn belangrijk voor de Benedictijnen. We bezoeken hun dagelijkse gebedsdiensten en daarnaast is er ruimte voor ons eigen themaprogramma. Vooraf aan het kloosterbezoek organiseren we in augustus 2023 een voorbereidingsmoment. Het thema van het weekend is: Vacare Deo, je vrij maken voor God.

Er zijn 16 plaatsen, we willen graag een mix maken van deelnemers uit de protestantse en uit de katholieke traditie. Hoe mooi is het om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen zo’n weekend. Bij teveel opgaven gaan we loten. De kosten zijn rond € 120. U kunt zich aanmelden via: .