Routekaart voor de kerken

Beste gemeenteleden,

Al ruim een jaar hebben we te maken met corona. Door de beperkende maatregelen is bij velen de nood hoog en het verlangen naar perspectief groot. Ook als geloofsgemeenschap voelen we dit verlangen. We missen elkaar,  het  zingen, samen ons geloof delen.  En geregeld komen vragen op zoals: Is het mogelijk om toch . . . ?

De kerkenraad voelt hierin sterk mee. Ook zij zou het graag anders zien.

Er is sinds 21 maart een routekaart voor de kerken, die is vastgesteld in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. De routekaart is een advies aan de kerken. Deze routekaart geeft richting aan kerkenraden bij het nemen van beslissingen.
De huidige situatie wordt in de routekaart geduid met de term ’zeer ernstig met verzwaring’. Het advies volgens de routekaart is onder de huidige omstandigheden de eredienst online uit te zenden en als kerkenraad willen we ons aan het advies van de routekaart houden.
Pas als de “zeer ernstige situatie met verzwaring” verandert, zijn verruiming van maatregelen mogelijk. Ook dan blijft het maatwerk. Tegelijk geeft deze routekaart ook perspectief en een route tot ‘opschalen’ als het kan.

Uitgangspunten en stappenplan

In de corona-periode heeft de kerkenraad telkens een aantal uitgangspunten gehanteerd, namelijk:

 • volgen van de richtlijnen van het RIVM; veiligheid heeft vanaf het begin vooropgestaan.
 • solidair zijn met degenen in de samenleving die het moeilijk hebben; niet de randen van wat theoretisch of juridisch mogelijk was/is opzoeken,
 • een kerk voor iedereen zijn; geen onderscheid maken naar leeftijdscategorieën, niet/wel gevaccineerd, e.d.
 • erkennen en herkennen van de moeiten en mentale lasten die ook in onze gemeente toenemen; we proberen ons gemeenschap(sgevoel) te onderhouden en te versterken.

Huidige mogelijkheden

Vanwege veiligheid en solidariteit beperken we ons. Maar we willen ook blijven zien wat er nu wel mogelijk is.

 • Online diensten.
  zoveel mogelijk vanuit twee gebouwen met verschillend accent verschillende vormen van samen zang; zelf thuis zingen, eigen repertoire, zang van elders.
 • Regelmatig buitenactiviteiten bij de kerk (“brengen en weggaan”), pastorale wandelingen, speurtochten.
 • Materiaal voor thuis: advents- en 40dagentijdkalender, materiaal voor Kindernevendienst en Kliederkerk.
 • Enige versoepeling in het clubwerk.
 • Digitale bijeenkomsten en vergaderingen; veel gemeentewerk gaat zo toch door.
 • En elkaar in huis, aan de deur of buiten op zoeken, (video)bellen of met een kaart bemoedigen kan gelukkig nog steeds.

Perspectief

Als kerkenraad blijven we hoopvol vooruitkijken, samen met u/ jou. Dit mag de basis zijn in ons geloof: God draagt ons door de diepte heen naar het licht dat over ons op gaat. We leven niet voor niets toe naar Pasen. Er komen anderen tijden. In de samenleving zijn ook hoopvolle signalen: steeds meer mensen worden gevaccineerd. En mogelijk zorgt het nieuwe seizoen (lente en vroege zomer) ervoor dat ook het virus inbindt. Kortom, als gelovigen na Pasen houden we hoop.

Tot slot

Als kerkenraad realiseren we ons dat we geen gemakkelijke boodschap hebben. We herkennen de moeite en het verlangen. We willen een spoor volgen waartoe de apostel Paulus ons uitnodigt, namelijk dat we juist met het oog op de kwetsbaren, bezorgden, ons terughoudend opstellen zodat we elkaar niet loslaten, maar met liefde, aandacht en respect vasthouden.

In Christus verbonden, namens de kerkenraad,

Ruud vd Herberg (voorzitter kerkenraad), dominee Gertjan Robbemond, dominee Joost Schelling, Wilja Smit (scriba kerkenraad)