Paasbrief PKN Woerden

De Heer is waarlijk opgestaan! Met deze woorden waarmee de eeuwen door christenen elkaar op Pasen begroetten, begroeten wij ook jullie. De Heer is waarlijk opgestaan. Als dat waar is – en het is waar, zo houden we elkaar met deze groet voor – dan is alles anders geworden.

Eén van de woorden die het christelijk geloof gebruikt om deze totale verandering van onze situatie te duiden, is het woord ‘vergeving’. Pasen betekent dat er vergeving is. De evangelist Johannes schrijft daarover aan het eind van zijn evangelie (Johannes 20:19-23). Als op de avond van de allereerste Paasdag de leerlingen bij elkaar zijn – de deuren op slot –, komt Jezus in hun midden staan. Hij wenst hen vrede en toont hen zijn wonden. ‘Vrede zij met jullie!’ is zijn eerste woord. En het is ook het tweede wat Hij te zeggen heeft. ‘Vrede zij met jullie.’ En Hij neemt het bange groepje weer in dienst. ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ En omdat bij Johannes Pasen en Pinksteren op één dag vallen, zegt Hij er achteraan: ‘Ontvang de heilige Geest.’ En dan volgt Jezus’ laatste woord bij deze ontmoeting. ‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ Dus op de dag van zijn opstanding loopt het gesprek daar op uit, vergeving. Vergeving is de conclusie van die veelbewogen dag.

Opvallend is dat Jezus niet tegen zijn leerlingen zegt dat zij vergeving ontvangen, maar dat zij vergeving kunnen schenken. Jezus geeft zijn leerlingen een ongekende verantwoordelijkheid. Zij krijgen de macht om mensen los te maken, want dat is wat het woord vergeving letterlijk betekent. Vergeven is mensen los maken van de afgoden die zij dienden, van de machten die zij hun leven hebben laten beheersen, alles waar mensen zich aan uitleveren. Vergeven is mensen losmaken van dat verleden en hen zo een nieuwe toekomst schenken. En dat kunnen die leerlingen schenken omdat Jezus die machten heeft overwonnen. Die machten hebben hun maximale kwaad gedaan, zij hebben zich samengebald tegen Jezus, ze dachten Hem in de dood te overwinnen, maar Hij leeft, en zo zijn die machten onttroont. En dus is er vergeving. Vergeving is de kortste manier om de totale verandering die Pasen betekent aan te duiden.

‘Als jullie ze niet vergeven, dan zijn ze niet vergeven.’ De Heer bedoelt natuurlijk niet dat zijn volgelingen er ook voor kunnen kiezen om in wrok tegen iemand die hen iets misdeed te blijven leven. Jezus zegt iets heel anders. ‘Als jullie de zonden niet vergeven, wie zal het dan wel doen? Als jullie de wereld niet vertellen dat het anders kan, dat het anders is, dat de Heer is opgestaan, dat de machten zijn overwonnen, dat er vergeving mogelijk is, dan blijven ze vastzitten.’

Pasen vieren is tegen elkaar en tegen ieder die het horen wil zeggen dat er vergeving is. Dat de machten overwonnen zijn. Dat de afgoden van welvaart, succes, maakbaarheid, egoïsme, hebzucht, macht en genot hun greep op ons niet kunnen volhouden. Pasen is dat wij elkaar en onze wereld zeggen dat we los kunnen komen van ons verleden en dat onze toekomst niet iets is wat wij voor elkaar moeten krijgen, maar iets wat wij ontvangen.

Pasen is het feest van de bevrijding, van de grote verandering, van de vergeving. Laten wij het met elkaar vieren. Als wij het niet doen, wie dan wel?

We wensen jullie een gezegend, vrij en vrolijk Paasfeest toe!

De predikanten en kerkelijk-werkers van protestants Woerden

Hans Berkheij
Cathy de Goede
Martine van der Herberg
Sarah de Jongste
Michel Koekkoek
Jacco Overeem
Hester Radstake
Gertjan Robbemond
Jan Willem Stam
Bastiaan Visser