Omgaan met alles wat om ons heen gebeurt

Afgelopen week opende ds. Joost Schelling zijn bijdrage in het kerkblad met: “Deze weken wordt steeds meer duidelijk dat we als land en continent stevige uitdagingen het hoofd hebben te bieden: de nog steeds niet opgeloste crisis in Syrië en de daarbij horende vluchtelingen in o.a. Turkije, de klimaatproblematiek en de Corona-crisis. Ik merk dat het mij soms duizelt, als ik deze grote ‘dossiers’ snel opsom. Hoe sta je als gelovig mens hierin? Het is een vraag die mij meer en meer bezighoudt.”

‘Wat gaan we nu doen’ van Schrijvers voor gerechtigheid

En hij sluit af met: “Tijdens het schrijven van deze kopij stond op de achtergrond muziek van Schrijvers voor gerechtigheid aan, met het lied ‘Wat gaan we nu doen?’ Die tekst geef ik ter overdenking in deze 40dagentijd aan ons allen mee, duidelijke en daarmee ook lastige taal: Wat gaan we nu doen? Al die mooie woorden, alles wat we zingen – menen we het echt? Waar gaan we naartoe? Doen we wat we hoorden? Gaan we nu beginnen? Doen we wat God zegt?”

Inmiddels zijn we een kleine week verder. De regering heeft extra maatregelen bekend gemaakt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als gemeente hebben we de maatregelen genomen die van ons worden gevraagd. Zakelijke maatregelen, die soms strijden met ons gevoel. Omdat de maatregelen de lofzang en het omzien naar elkaar, dat zo essentieel is voor onze gemeenschap, zo inperken. Tegelijk raakt een virus juist het sociaal-maatschappelijk verkeer en kunnen we ook niet veel anders dan rigoureus het fysiek contact met elkaar beperken.

En nu verder

De komende dagen willen we benutten om goed na te denken wat nog wel haalbaar is. Hoe we kunnen blijven omzien naar onze zieken. Maar ook naar de mensen die door de maatregelen worden getroffen, die bang worden, in paniek raken, niet meer de deur uit kunnen en het nodig hebben dat er naar hen wordt omgezien. Hoe we elkaar toch kunnen blijven inspireren en  hulpvragen (misschien ook heel praktisch) binnen de kaders van wat mogelijk en acceptabel is kunnen oppakken.

Heeft u ideeën of wilt u uw hulp al aanbieden? Laat het weten door te reageren op dit bericht of een mail te sturen naar 

Vertrouwen

We wensen iedereen veel wijsheid, kracht en Gods nabijheid in deze ingewikkelde tijd. Dat we ook (of misschien wel juist) op Gods Geest mogen vertrouwen en het licht van Gods aanwezigheid mogen laten stralen!