Vorming Protestantse Gemeente Woerden

Bij de Hervormde Gemeente Woerden, de Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld leeft het verlangen om samen te gaan tot een Protestantse Gemeente Woerden 1).

In de tussentijd wordt er al op heel veel terreinen samengewerkt, zoals het jeugdwerk en de diaconie.

Actuele berichten

Protestantse Gemeente Woerden aan de horizon

Protestantse Gemeente Woerden aan de horizon

Op weg naar een Protestantse Gemeente Woerden? Lange tijd konden we weinig voortgang melden. De door de stuurgroep ingestelde 7 ...
...
Protestantse Gemeente Woerden weer een stap dichterbij

Protestantse Gemeente Woerden weer een stap dichterbij

De stuurgroep ten behoeve van de vorming van een Protestantse Gemeente in Woerden vergaderde 30 juni jl. ter afsluiting van ...
...
Update 16: Proces vorming Protestantse Gemeente Woerden feb 2019

Update 16: Proces vorming Protestantse Gemeente Woerden feb 2019

Aan de leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Gemeente. Werkgroepen PGW Op verzoek van de ...
...

Onderzoeksopdracht

Door de kerkenraden is aan een gezamenlijke stuurgroep de opdracht gegeven om de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden te onderzoeken.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie “Het wenkend perspectief”.
Daarna volgt een organisatorische uitwerking “Hoe ziet de nieuwe gemeente er op hoofdlijnen uit”.

Besluitvorming

Gemeenteleden worden aan de voorkant betrokken door deelname in werkgroepen en door consultaties. De stuurgroep legt de resultaten van het onderzoek vorming PGW voor aan de kerkenraden. Bij de besluitvorming worden – conform de kerkorde – de wijkkerkenraden en de leden van de afzonderlijke gemeenten gehoord. De vorming van een Protestantse Gemeente Woerden vraagt immers om een breed draagvlak en een zorgvuldige afstemming.

Communicatie

Via deze website willen we u informeren over de voortgang, door publicatie van de berichten van de stuurgroep die ook geplaatst zijn in Kerkklanken en Hervormd Woerden. Alle eerdere communicatieberichten over de vorming PGW zijn als een PDF-document beschikbaar.

Beschikbare documenten

Op deze pagina vind je al beschikbare documenten

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden, stuur dan een berichtje naar

Namens de stuurgroep PGW, Jaap Verweij (06-50419211)

1) De term Protestantse Gemeente wordt binnen de PKN gebruikt voor een gemeente die lokaal ontstaat bij een samengaan. De Protestantse Gemeente Woerden zal bestaan uit verschillende geloofsgemeenschappen / wijkgemeenten, met de pluriformiteit van onze huidige kerken en (wijk)gemeenten. We willen samen kerk zijn en daarbij benadrukken wat ons in het geloof verbindt. Binnen onze kerk is en blijft ruimte voor de verschillende geloofsbelevingen, zoals die nu ook aanwezig zijn.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *