Nieuwe uitdaging voor dominee Joost Schelling

Tijdens de overstapdienst in juli maakte dominee Joost Schelling bekend dat hij per 1 november de overstap gaat maken naar de VKB (Vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN). Joost Schelling wordt daar de nieuwe directeur en volgt daarmee de huidige directeur ds. Jos Aarnoudse op die binnenkort met pensioen gaat.

Als gemeente feliciteren we Joost Schelling natuurlijk van harte met deze stap en tegelijk beseffen we ook dat het betekent dat we afscheid van elkaar moeten nemen. Gelukkig duurt dat nog even, zodat we allemaal kunnen toegroeien naar het moment van afscheid nemen en vooral dankbaar mogen zijn voor de tijd dat we samen (nog mogen) en mochten optrekken in Gods gemeente hier in Woerden.

Joost lichtte zijn overstap in de dienst als volgt toe:

“Lieve mensen,

Aan het begin van deze overstapdienst mijn persoonlijke overstapbericht.

Per 1 november heb ik een andere baan. Vanaf die datum zal ik aan de slag gaan als directeur van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) te Dordrecht. Hoewel binnen de organisatie van de kerk het VKB geen onbekende organisatie is, is het bij het gemiddelde gemeentelid niet echt bekend. Het VKB zorgt voor belangenbehartiging van en dienstverlening aan kerkrentmeesters. Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 93 % van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten, en is een zelfstandige vereniging binnen de kerk.

In het late voorjaar kwam de vacature voor een nieuwe directeur van het VKB op mijn pad. Met de volgende tekst: “Wij zoeken een directeur met hart voor de Protestantse Kerk in Nederland en de lokale gemeente. Aanjager van de verandering naar toekomstgericht kerkbeheer. Voor de kerk van nu en voor de kerk van de toekomst.”

Naast de aansturing van een klein verenigingsbureau van 6 personen zal ik mij bezighouden met het vertegenwoordigen van de vereniging rondom de actuele thema’s in de kerk, zoals: Hoe gaan we om met onze kerkgebouwen? Qua verduurzaming maar ook vanwege de opgelopen energieprijs of de dreigende leegstand.
Hoe zetten we onze beschikbare middelen zo goed mogelijk in?
Hoe zorgen we voor een goed klimaat voor professionals en vrijwilligers in de kerk?
Deze en andere vragen spelen niet alleen voor kerkrentmeesters, maar raken de gehele kerk. Daaraan hoop ik de komende jaren mijn bijdrage te leveren en een koers voor een toekomstbestendige kerk te mogen uitdragen.

Ik besef dat ik met dit bericht veel in Woerden losmaak. Ik heb het hier goed, zowel in Woerden als in de kerkelijke gemeente. Ik wil benadrukken dat ik op dit moment ook niet met andere gemeenten in gesprek was. Deze vacature is echt op mijn weg gekomen. En tot vorige week heb ik gedacht dat vast één van de andere kandidaten deze functie zou krijgen. Tot mijn eigen verrassing ben ik deze week door de wervingscommissie unaniem aan het bestuur van het VKB voorgedragen. En toen ging het inderdaad heel snel…

De komende tijd zal ik met de kerkenraad in gesprek gaan wat dit betekent voor een moment van afscheid nemen, voor het blijven wonen in de pastorie en voor hoe lang.
We moeten immers ook nog op zoek naar een andere woning.
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we hier op een zo goed mogelijke manier uit gaan komen. En natuurlijk zal ik mij inzetten om de taken en verantwoordelijkheden in de gemeente zo goed mogelijk over te dragen. Daarom eindig ik met de eerste zin uit mijn motivatiebrief aan het VKB: “Ik houd van de kerk.” De liefde, die hieruit spreekt, heb ik ook in de voorbije jaren in Woerden mogen ontdekken. En ik geloof dat waar mensen overstappen en soms ook loslaten God ons zal vasthouden en zijn kerk zal bewaren.”