Nieuwe opzet gezamenlijke avonddiensten

Vanaf zondag 5 september start er een nieuwe opzet en invulling van de gezamenlijke avonddiensten. Doel van deze nieuwe opzet is om helderheid over de soort viering te geven, verschillende liturgische tradities in onze kerk een plek te bieden en op beperkte schaal ook nieuwe vormen te proberen (zogenoemde experimentele dienst).  

Vaste indeling

1e zondag van de maand – Zangdienst (bv. Cantatedienst, Evensong of Vesperdienst)
2e zondag van de maand – Themadienst
3e zondag van de maand – Taizéviering (i.s.m. Parochie Pax Christi)
4e en laatste zondag van de maand – Uur van Lofprijzing

Indien er 5 zondagen in de maand zijn, dan op de 4e zondag van de maand: Experimentele dienst. Heel soms doorbreken we de nieuwe structuur omdat we ruimte geven aan de vieringen met kerst, de stillere zomervakantie en eventuele oecumenische diensten op een ander tijdstip.

Waar en wanneer

  • Iedere zondagavond 18.30 uur
  • De diensten rouleren over de Maranathakerk, Kruiskerk, Opstandingskerk, Petruskerk, Luthersekerk en de Bonaventurakerk.
  • Het Uur van Lofprijzing is altijd in de Kruiskerk.

Toelichting op de invulling

  • Zangdienst: Avonddienst waarin (samen)zang centraal staat. De gebeden, lezing(en) en eventueel overweging zijn kort en ondersteunen de (samen)zang. Bestaande vormen zoals Cantatedienst en Vesperdienst zijn hier terug te vinden, maar ook nieuwe vormen kunnen een plek krijgen zoals diensten rondom liederen Johannes de Heer of liederen uit Iona.
  • Themadienst: Avonddienst die vergelijkbaar is met een ‘leerdienst’. De liturgie is eenvoudig. Centraal staat het thema dat in Schriftlezing(en) en preek wordt uitgewerkt.
  • Taizéviering: Viering in de traditie van de oecumenische gemeenschap van Taizé (fr). Liederen, muziek en teksten uit Taizé staan centraal en worden gezongen. Er is geen preek of overweging, maar een lang (min. 5 minuten) moment van stilte voor overweging en meditatie. (Zie https://www.taize.fr/nl_article834.html). De diensten worden voorbereid en grotendeels uitgevoerd door een oecumenische werkgroep.
  • Uur van Lofprijzing: Tijdens het Uur van Lofprijzing wordt er veel gezongen om God te eren, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van de Opwekkingsbundel en de liedbundel Hemelhoog. We zingen onder begeleiding van een combo of pianist. Aan de hand van een jaarthema staan de plaatselijke predikanten stil bij een gedeelte uit de Bijbel. Er is in en na de viering uitgebreid ruimte voor (persoonlijke) voorbeden.
  • Experimentele dienst: Dienst waarin nieuwe vormen van vieren kunnen worden uitgeprobeerd. Het experimentele karakter kan betrekking hebben op een bepaald onderdeel van de dienst, op de opzet van de gehele dienst of op het betrekken van nieuwe muziek of andere sprekers. De eerste experimentele dienst is op zondagavond 24 oktober in de Petruskerk.