Nieuw: inleiding Rabbijnse literatuur en leerhuis

Onderwerp: Samen rabbijnse literatuur ontdekken

Van de Joodse stromingen zoals we die in het Nieuwe Testament tegenkomen, weten we misschien allemaal wel iets af. Je had de Farizeeën, de Sadduceeën enz. Maar hoe is dat nu verdergegaan na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70? Wat is er precies gebeurd in die periode daarna?

Wat is de Misjna bijvoorbeeld en de Talmoed en tegen welke achtergrond zijn ze ontstaan? En hoe helpt de kennis van de rabbijnse literatuur ons om iets van het huidige Joodse leven in de wereld te begrijpen? Wanneer deze vragen uw en jouw interesse hebben, dan is deze avond echt een aanrader. Ook wanneer u misschien al wat basiskennis hebt, maar graag iets meer overzicht zou hebben.

Lezing over de Late Oudheid

Ds. Jacco Overeem, predikant van de hervormde wijkgemeente Centrum-Oost, die zelf ook rabbijnse literatuur heeft gestudeerd aan de Universiteit van Haifa, hoopt op donderdagavond 13 oktober a.s. een kapstok te bieden van wat wel genoemd wordt de Late Oudheid (70-630 n.Chr.)

Deze lezing is een losstaande bijeenkomst, maar vormt tevens een opmaat naar een viertal ‘leerhuis’-bijeenkomsten, waarin we naar Joods gebruik een aantal teksten rond rabbijnse sleutelfiguren uit het begin van deze periode zullen gaan bestuderen en bediscussiëren. Deze avonden zullen worden gehouden in het eerste kwartaal van 2023.

Samengevat

Wat:                  lezing, later gevolgd door een viertal ‘leerhuis’-bijeenkomsten
Wanneer:         donderdag 13 oktober
Waar:               Maranathakerk (Molenvlietbrink 10)
Hoe laat:          20.00 uur  
Aanmelden:     lezing niet nodig, voor het Leerhuis wel opgeven via: . Dit in verband met verdere informatie en materiaal.
Organisator:   interkerkelijk commissie Kerk en Israël Woerden