Opnieuw een bijzonder morgengebed

Een bezoeker. Woensdagmorgen, 4 maart 2020. Ds. Erick Versloot ging voor in het wekelijks Morgengebed. Het koor van de kerk was stampvol en de bezoekers kwamen van heinde en ver. Het werd een bijzonder Morgengebed. Twee trouwe bezoekers: Scholte en Aukje hadden elkaar op het levenspad ontmoet en vanaf het eerste moment wisten zij: wij zijn voor elkaar bestemd! In dit Morgengebed getuigden zij van hun liefde. Omringd door een kring van liefde van hun naaste dierbaren ontvingen zij daarna de zegen van God met de woorden: “Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Scholte en Aukje, weet je gezegend tot een zegen. Moge de Here jullie zegenen en behoeden, opdat je in vrede en vreugde zult samenleven al jullie dagen tot zegen van velen.” Een bijzonder Morgengebed. Een week later, op 11 maart, kwam de lockdown en was er een paar maanden geen Morgengebed!

8 maanden later

Woensdagmorgen, 4 november 2020, op de dag af 8 maanden later. Ds. Erick Versloot ging voor in het wekelijks Morgengebed. Helaas geen gemeentezang, maar er mag wel gebruik worden gemaakt van een paar zangers m/v. Voor die woensdagmorgen had ik bewust Scholte en Aukje ingeroosterd vanwege de datum en de voorganger. Met hun toestemming! Een aantal maanden geleden kreeg Scholte een hersenbloeding met alle gevolgen van dien. Toen 4 november naderde, dacht Scholte, dat hij nog niet in staat was om te zingen. Ik zou zijn plaats innemen. Maar ………op zondag 1 november zong Scholte in een kerkdienst in Tiel samen met zijn Aukje! Conclusie: hij had mij helemaal niet nodig! 
En zo stonden Scholte en Aukje ook tijdens het Morgengebed met hart en ziel de liederen te zingen! Een week later (11 november) was er een gedeeltelijk lockdown: geen Morgengebed!

Twee keer zingen

Op 4 maart zong de gemeente Scholte en Aukje toe: “Dat ’s Heren zegen op u daal’, zijn gunst uit Sion u bestraal’, Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer, looft, looft dan aller heren Heer!”

Op 4 november zongen Scholte en Aukje aan het eind van het Morgengebed: “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.”

Opnieuw een bijzonder Morgengebed!

Noot van de redactie: het interkerkelijk morgengebed is, zolang het binnen de geldende maatregelen mogelijk is, iedere woensdag om 9.00 uur in de Petruskerk.