Wie doet wat

Kerkrentmeesters

Voorzitter
vacant
ad- interim Goop Verburg

Scriba (taakdrager)
Ada van der Herberg, (0348) 410552
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617mrkab1566521617ircs1566521617

Penningmeester
Kees Schouten, (0348) 410101
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617MRKre1566521617tseem1566521617gninn1566521617epe11566521617

Vrijwilligers en zalenverhuur
vacant

Boekhouding, VVB administratie
Goop Verburg
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617BVVei1566521617tarts1566521617inimd1566521617a1566521617

Taakdragers

2e penningmeester (voor declaraties)
Arie Brouwer
2e ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617MRKre1566521617tseem1566521617gninn1566521617ep1566521617

Collectebonnen en collecte administratie
Annemiek van Leeuwen

Bouwzaken Kruiskerk
Jaap Koningen

Bouwzaken Opstandingskerk
Gerrit Visser

Kerkbalans organisatie
Flip Romijn

Salarisadministratie
Mijni Blom

Archiefbeheer
Wolter van de Wetering

Diaconie

Voorzitter
John Lievestro
ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@d1566521617reemr1566521617ofere1566521617g.ein1566521617ocaid1566521617

Scriba
vacant
ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@d1566521617reemr1566521617ofere1566521617g.ein1566521617ocaid1566521617

ZWO
 Ronald van de Ven
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617OWZ1566521617

Schuldhulpverlening
Liesbeth Bakker
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617ejtaa1566521617mpluh1566521617dluhc1566521617s1566521617

Kerk en Duurzaamheid
Marielle Burggraaff
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617diehm1566521617aazru1566521617ud1566521617

10den de luxe project
Ronald van de Ven
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617exule1566521617dned0156652161711566521617

jeugddiaconaat
vacant
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617taano1566521617caidd1566521617guej1566521617

ouderendiaconaat
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617einoc1566521617aid1566521617

Contacten met andere stichtingen in binnen- en buitenland (oa Voedselbank, de Meerpaal)
Astrid ‘t Harten Marielle Burggraaff
ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@d1566521617reemr1566521617ofere1566521617g.ein1566521617ocaid1566521617

Raad van Kerken en diaconale vakanties
Liesbeth Bakker 
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617nekre1566521617knavd1566521617aar1566521617

Speciale projecten
Liesbeth Bakker en Wim Boterman
ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@d1566521617reemr1566521617ofere1566521617g.ein1566521617ocaid1566521617

Taakdragers

Penningmeester
Arie-Jan van der Maarl
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617einoc1566521617aidre1566521617tseem1566521617gninn1566521617ep1566521617

Notulist
Arja de Vink

Kerktelefoon
Jany van Essen

Werkgroep Eredienst en liturgie (WEL) Opstandingskerk

Voorzitter
vacature
Karin Bol a.i.
ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617koLEW1566521617

Afgevaardigde vanuit de kleine kerkenraad
Karin Bol
06 48099767

Wijkpredikant
vacature

Taakdragers

Afgevaardigde diaconie
vacature

Afgevaardigde pastoraat
vacature/roulerend

Afgevaardigden gemeente (notulist)
Minke Baak, (0348) 460358
Victor Lasthuis

Afgevaardigde KND
Saskia Schippers

Afgevaardigde kosters
Jelle Aantjes

Afgevaardigde welkomstteam en bloemen
Lies Griffioen

Afgevaardigde organisten
René vd Hoef

Afgevaardigde beeld en geluid
Arie Kuiper

Afgevaardigde zondagsbrief
Piet de Koning

Afgevaardigde beamerdienst
Jan Willem Engel

Afgevaardigde combo
Hanneke Kazius

Werkgroep Eredienst en Liturgie (WEL) Kruiskerk

Voorzitter
Hetty Verhoog
(0348) 411700

Afgevaardigde vanuit de kerkenraad
Joke ter Horst
(0348) 460418

Wijkpredikant
ds. Joost Schelling
0631941961

Taakdragers

Afgevaardigde diaconie
Wim Boterman
(0348) 506302

Afgevaardigde gemeente
vacature

Afgevaardigde KND
vacature

Afgevaardigde kosters, welkomstteam en bloemen
Anne Uythoven
(0348) 431941

Afgevaardigde organisten
Hans van Vliet indien relevant en nodig.

Kerkenraad, colleges en werkgroepen

Ieder jaar wordt er in april een informatieboekje uitgegeven met daarin alle contactgegevens van:

  • de kerkenraad
  • het college van kerkrentmeesters
  • de college van diakenen
  • de Werkgroep Eredienst en Liturgie Opstandingskerk (WEL OK)
  • de Werkgroep Eredienst en Liturgie Kruiskerk (WEL KK)
  • PKN werkgroepen en colleges

Omdat in de gids ook de adressen van onze leden zijn opgenomen, treft u hieronder slechts een deel van het boekje aan. De ledenlijst is er uit gehaald. 

Informatiegids.2018.lr

Ledenlijst

Ieder jaar in april geeft onze kerk weer een bijgewerkte informatiegids uit. In de informatiegids zijn alle leden met adressen en, voor zover ons bekend, met e-mailadressen en telefoonnummers opgenomen. Deze gids wordt alleen verspreid onder gemeenteleden om de onderlinge bereikbaarheid als leden te bevorderen.

Correcties of wijzigingen

Zijn je gegevens gewijzigd, mail dan a.j.b. de correcties naar ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617sdige1566521617itamr1566521617ofni1566521617. Als je om welke reden dan ook geen mailadres of telefoonnummer in de gids wenst, wil je dat dan ook doorgeven? 

Aanvullingen

Ontbreken er gegevens? En wens je die –vanwege de onderlinge bereikbaarheid als kerklid- toch graag in hebben? Wil je dit dan doorgeven aan ln.ne1566521617knalk1566521617krek@1566521617sdige1566521617itamr1566521617ofni1566521617.

We verzekeren je dat de gegevens beslist niet voor andere doeleinden dan de onderlinge communicatie binnen de Gereformeerde Kerk zullen worden gebruikt. 

Nic. en Annemiek van Leeuwen, samenstellers informatiegids

Pastorale team vanuit de Kruiskerk

Bijgewerkt jan 2019

Wijkpredikant: ds. Joost Schelling, 06 31941961 ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@g1566521617nille1566521617hcsts1566521617oojsd1566521617

West 1 (Zegveld)

Ouderling sectie-coördinator: Cees de Vink, 691861
Seniorenouderling: Berendien Kreuger, 410280

Contactpersonen:
Karel van Houwelingen, Evert van Uffelen, Louwi Uittenbogaard, Gert de Jong, Ada Beiboer, Willy de Vink, Paul en Joke Kastelein, Gerkla Gerritsen

West 2 (Schilderskwartier en Vogelbuurt)

Ouderling: Frans van de Geest, 415212
Ouderling Oudeland: Geri Manschot, 786280

Contactpersonen:
Titia en Aart Sliedrecht, Bram en Corine Knegt, Ria Hollemans, Dicky Hoogveld, Melcha Alblas, Pini Bergshoeff, Riet en Phlip Koetsier, Rini Verweij, Sjanie Beverloo, Nel Vroman, Gerrit en Corrie de Jong, Ineke van der Lip, Ria van den Berg, Wilma Boterman, Joke ter Horst, Joke Neuteboom

West 3 (Bomen- en bloemenbuurt, deel Molenvliet, leden uit Woerden oost die zich betrokken voelen bij de Kruiskerk)

Ouderling sectiecoördinator: Berendien Kreuger, 410280
Ouderling: Jaap Verhoog, 411700
Seniorenouderling: Berendien Kreuger, 410280

Contactpersonen:
Marijke den Hollander, Truus en Anne Uijthoven, Hermien Wijers, Marleen Vergeer, Ellen van Herwijnen, Henny Rouw, Lies Termaat, Cock Oppelaar, Bep Koningen, Leny Kastelein, Maartje Verweij, Marijke Hagendijk

West 4 (deel Molenvliet)

Ouderling: Jaap Verhoog, 411700
Seniorenouderling: Berendien Kreuger, 410280

Contactpersonen:
Gijs Buijs, Iet Verburg, Marijke Hagendijk, Petie v.d. Brink, Sandra v.d. Geest, Alice ter Haar, Annette Meints, Erik van Leeuwen

 

Alle gemeenteleden die buiten Woerden wonen maken deel uit van de wijk waar zij deel van uit maakten toen ze nog in Woerden woonden.

Pastorale team vanuit de Opstandingskerk

Bijgewerkt januari 2019

wijkpredikant: vacant, interim-predikant ds. Kees Burger, ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@r1566521617egrub1566521617seeks1566521617d1566521617

Voorzitter Pastorale Raad: Marrie Ockhuysen, 06 24448546, ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@k1566521617reksg1566521617nidna1566521617tspo.1566521617taaro1566521617tsap1566521617

Jeugdouderlingen, voor alle kinderen en jongeren:

Oost 1 (deel Staatsliedenkwartier)

Ouderling: Hans van Oostenbrugge, 499768
Seniorenouderling: Ria van Kooten Niekerk, 442086

Contactpersonen: Annemarie Karsemeijer, Els Reinders, Dineke Beertema, Marjolette Ingwersen, Jeanine Krabbendam, Victor Lasthuis

Oost 2 (deel Staatsliedenkwartier)

Ouderling Marijke Crezee, 414589
Seniorenouderling Ria van Kooten Niekerk, 442086

Contactpersonen: Roelie Otten, Lida Noort, Els Reinders, Leny Soede, Mieke Huson, Mary Bons
Seniorencontactpersonen: Mies Rijnbende, Lida Romijn

Oost 3 (Binnenstad)

Ouderling: vacant, indien contact gewenst Lex Kapteijn, 415240
Seniorenouderling: Lex Kapteijn, 415240

Contactpersonen: Kathinca Griffioen, Jan Reinders, Martin Goebel

Oost 4 (Bomen- en bloemenbuurt, deel leden uit Woerden west die zich betrokken voelen bij de Opstandingskerk)

Ouderling: Martin Oosterom, 434090
Seniorenouderling: Lex Kapteijn, 415240

Contactpersonen: Gertjan van Lohuizen, Erica en Egbert van Drie, Gerrie de Jong, Nel Hettema, Stijnie van Toor, Ien Wessels, Martin Goebel

Oost 5 (Snel en Polanen, Munten- en hoofdstedenbuurt, de leden uit Woerden west die zich betrokken voelen bij de Opstandingskerk)

Ouderling: vacant, indien contact gewenst Carla Jansen, 480967
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen: Anneke van Swaaij, José Vogelzang, Elly Langerak, Minke Baak en Ineke van Leeuwen (voor de senioren)

Oost 6 (Snel en Polanen, Eilanden- en Schrijversbuurt)

Ouderling: Carla Jansen, 480967
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen:
Eeke van de Velde, Nellie Karsemeijer, Kees Griffioen, Julliëtte Wassenaar en Ineke van Leeuwen (voor de senioren)

Oost 7 (Snel en Polanen, deel Munten-, Bergen- en Gaardenbuurt en deel Waterrijk)

Ouderling: vacant, indien contact gewenst Marrie Ockhuysen, 06 24448546, ln.ne1566521617dreow1566521617nkp@k1566521617reksg1566521617nidna1566521617tspo.1566521617taaro1566521617tsap1566521617
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen: Betsie van Donkersgoed, Peter Versloot, en Ineke van Leeuwen (voor de senioren). Deze wijk heeft 2 vacatures voor contactpersoon.

Oost 8 (Snel en Polanen, Waterrijk)

Ouderling: Karla Hordijk, 412174
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen: Herman Griffioen en Krista Meeuwissen 

 

Alle gemeenteleden die buiten Woerden wonen maken deel uit van de wijk waar zij deel van uit maakten toen ze nog in Woerden woonden.

Niet kunnen vinden wat je zocht? Kijk op de contactpagina