Wie doet wat

Kerkrentmeesters

Voorzitter
vacant
ad- interim Goop Verburg

Scriba (taakdrager)
Ada van der Herberg, (0348) 410552
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146mrkab1571193146ircs1571193146

Penningmeester
Kees Schouten, (0348) 410101
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146MRKre1571193146tseem1571193146gninn1571193146epe11571193146

Vrijwilligers en zalenverhuur
vacant

Boekhouding, VVB administratie
Goop Verburg
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146BVVei1571193146tarts1571193146inimd1571193146a1571193146

Taakdragers

2e penningmeester (voor declaraties)
Arie Brouwer
2e ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146MRKre1571193146tseem1571193146gninn1571193146ep1571193146

Collectebonnen en collecte administratie
Annemiek van Leeuwen

Bouwzaken Kruiskerk
Jaap Koningen

Bouwzaken Opstandingskerk
Gerrit Visser

Kerkbalans organisatie
Flip Romijn

Salarisadministratie
Mijni Blom

Archiefbeheer
Wolter van de Wetering

Diaconie

Voorzitter
John Lievestro
ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@d1571193146reemr1571193146ofere1571193146g.ein1571193146ocaid1571193146

Scriba
vacant
ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@d1571193146reemr1571193146ofere1571193146g.ein1571193146ocaid1571193146

ZWO
 Ronald van de Ven
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146OWZ1571193146

Schuldhulpverlening
Liesbeth Bakker
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146ejtaa1571193146mpluh1571193146dluhc1571193146s1571193146

Kerk en Duurzaamheid
Marielle Burggraaff
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146diehm1571193146aazru1571193146ud1571193146

10den de luxe project
Ronald van de Ven
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146exule1571193146dned0157119314611571193146

jeugddiaconaat
vacant
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146taano1571193146caidd1571193146guej1571193146

ouderendiaconaat
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146einoc1571193146aid1571193146

Contacten met andere stichtingen in binnen- en buitenland (oa Voedselbank, de Meerpaal)
Astrid ‘t Harten Marielle Burggraaff
ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@d1571193146reemr1571193146ofere1571193146g.ein1571193146ocaid1571193146

Raad van Kerken en diaconale vakanties
Liesbeth Bakker 
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146nekre1571193146knavd1571193146aar1571193146

Speciale projecten
Liesbeth Bakker en Wim Boterman
ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@d1571193146reemr1571193146ofere1571193146g.ein1571193146ocaid1571193146

Taakdragers

Penningmeester
Arie-Jan van der Maarl
ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146einoc1571193146aidre1571193146tseem1571193146gninn1571193146ep1571193146

Notulist
Arja de Vink

Kerktelefoon
Jany van Essen

Kerkenraad, colleges en werkgroepen

Ieder jaar wordt er in april een informatieboekje uitgegeven met daarin alle contactgegevens van:

  • de kerkenraad
  • het college van kerkrentmeesters
  • de college van diakenen
  • de Werkgroep Eredienst en Liturgie Opstandingskerk (WEL OK)
  • de Werkgroep Eredienst en Liturgie Kruiskerk (WEL KK)
  • PKN werkgroepen en colleges

Omdat in de gids ook de adressen van onze leden zijn opgenomen, treft u hieronder slechts een deel van het boekje aan. De ledenlijst is er uit gehaald. 

Informatiegids.2018.lr

Ledenlijst

Ieder jaar in april geeft onze kerk weer een bijgewerkte informatiegids uit. In de informatiegids zijn alle leden met adressen en, voor zover ons bekend, met e-mailadressen en telefoonnummers opgenomen. Deze gids wordt alleen verspreid onder gemeenteleden om de onderlinge bereikbaarheid als leden te bevorderen.

Correcties of wijzigingen

Zijn je gegevens gewijzigd, mail dan a.j.b. de correcties naar ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146sdige1571193146itamr1571193146ofni1571193146. Als je om welke reden dan ook geen mailadres of telefoonnummer in de gids wenst, wil je dat dan ook doorgeven? 

Aanvullingen

Ontbreken er gegevens? En wens je die –vanwege de onderlinge bereikbaarheid als kerklid- toch graag in hebben? Wil je dit dan doorgeven aan ln.ne1571193146knalk1571193146krek@1571193146sdige1571193146itamr1571193146ofni1571193146.

We verzekeren je dat de gegevens beslist niet voor andere doeleinden dan de onderlinge communicatie binnen de Gereformeerde Kerk zullen worden gebruikt. 

Nic. en Annemiek van Leeuwen, samenstellers informatiegids

Pastorale team vanuit de Kruiskerk

Bijgewerkt jan 2019

Wijkpredikant: ds. Joost Schelling, 06 31941961 ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@g1571193146nille1571193146hcsts1571193146oojsd1571193146

West 1 (Zegveld)

Ouderling sectie-coördinator: Cees de Vink, 691861
Seniorenouderling: Berendien Kreuger, 410280

Contactpersonen:
Karel van Houwelingen, Evert van Uffelen, Louwi Uittenbogaard, Gert de Jong, Ada Beiboer, Willy de Vink, Paul en Joke Kastelein, Gerkla Gerritsen

West 2 (Schilderskwartier en Vogelbuurt)

Ouderling: Frans van de Geest, 415212
Ouderling Oudeland: Geri Manschot, 786280

Contactpersonen:
Titia en Aart Sliedrecht, Bram en Corine Knegt, Ria Hollemans, Dicky Hoogveld, Melcha Alblas, Pini Bergshoeff, Riet en Phlip Koetsier, Rini Verweij, Sjanie Beverloo, Nel Vroman, Gerrit en Corrie de Jong, Ineke van der Lip, Ria van den Berg, Wilma Boterman, Joke ter Horst, Joke Neuteboom

West 3 (Bomen- en bloemenbuurt, deel Molenvliet, leden uit Woerden oost die zich betrokken voelen bij de Kruiskerk)

Ouderling sectiecoördinator: Berendien Kreuger, 410280
Ouderling: Jaap Verhoog, 411700
Seniorenouderling: Berendien Kreuger, 410280

Contactpersonen:
Marijke den Hollander, Truus en Anne Uijthoven, Hermien Wijers, Marleen Vergeer, Ellen van Herwijnen, Henny Rouw, Lies Termaat, Cock Oppelaar, Bep Koningen, Leny Kastelein, Maartje Verweij, Marijke Hagendijk

West 4 (deel Molenvliet)

Ouderling: Jaap Verhoog, 411700
Seniorenouderling: Berendien Kreuger, 410280

Contactpersonen:
Gijs Buijs, Iet Verburg, Marijke Hagendijk, Petie v.d. Brink, Sandra v.d. Geest, Alice ter Haar, Annette Meints, Erik van Leeuwen

 

Alle gemeenteleden die buiten Woerden wonen maken deel uit van de wijk waar zij deel van uit maakten toen ze nog in Woerden woonden.

Pastorale team vanuit de Opstandingskerk

Bijgewerkt september 2019

wijkpredikant: ds. Gertjan Robbemond, 0348 702688 of 06 51416043
ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@d1571193146nomeb1571193146borna1571193146jtreg1571193146sd1571193146

Voorzitter Pastorale Raad: Marrie Ockhuysen, 06 24448546, ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@k1571193146reksg1571193146nidna1571193146tspo.1571193146taaro1571193146tsap1571193146

Jeugdouderlingen, voor alle kinderen en jongeren:

Oost 1 (deel Staatsliedenkwartier)

Ouderling: Hans van Oostenbrugge, 499768
Seniorenouderling: Ria van Kooten Niekerk, 442086

Contactpersonen: Annemarie Karsemeijer, Els Reinders, Dineke Beertema, Marjolette Ingwersen, Jeanine Krabbendam, Victor Lasthuis

Oost 2 (deel Staatsliedenkwartier)

Ouderling Marijke Crezee, 414589
Seniorenouderling Ria van Kooten Niekerk, 442086

Contactpersonen: Roelie Otten, Lida Noort, Els Reinders, Leny Soede, Mieke Huson, Mary Bons
Seniorencontactpersonen: Mies Rijnbende, Lida Romijn

Oost 3 (Binnenstad)

Ouderling: vacant, indien contact gewenst Lex Kapteijn, 415240
Seniorenouderling: Lex Kapteijn, 415240

Contactpersonen: Kathinca Griffioen, Jan Reinders, Martin Goebel

Oost 4 (Bomen- en bloemenbuurt, deel leden uit Woerden west die zich betrokken voelen bij de Opstandingskerk)

Ouderling: Martin Oosterom, 434090
Seniorenouderling: Lex Kapteijn, 415240

Contactpersonen: Gertjan van Lohuizen, Erica en Egbert van Drie, Gerrie de Jong, Nel Hettema, Stijnie van Toor, Ien Wessels, Martin Goebel

Oost 5 (Snel en Polanen, Munten- en hoofdstedenbuurt, de leden uit Woerden west die zich betrokken voelen bij de Opstandingskerk)

Ouderling: vacant, indien contact gewenst Carla Jansen, 480967
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen: Anneke van Swaaij, José Vogelzang, Elly Langerak, Minke Baak en Ineke van Leeuwen (voor de senioren)

Oost 6 (Snel en Polanen, Eilanden- en Schrijversbuurt)

Ouderling: Carla Jansen, 480967
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen:
Eeke van de Velde, Nellie Karsemeijer, Kees Griffioen, Julliëtte Wassenaar en Ineke van Leeuwen (voor de senioren)

Oost 7 (Snel en Polanen, deel Munten-, Bergen- en Gaardenbuurt en deel Waterrijk)

Ouderling: vacant, indien contact gewenst Marrie Ockhuysen, 06 24448546, ln.ne1571193146dreow1571193146nkp@k1571193146reksg1571193146nidna1571193146tspo.1571193146taaro1571193146tsap1571193146
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen: Betsie van Donkersgoed, Peter Versloot, en Ineke van Leeuwen (voor de senioren). Deze wijk heeft 2 vacatures voor contactpersoon.

Oost 8 (Snel en Polanen, Waterrijk)

Ouderling: Karla Hordijk, 412174
Seniorenouderling: Wim Verkerk, 472859

Contactpersonen: Herman Griffioen en Krista Meeuwissen 

 

Alle gemeenteleden die buiten Woerden wonen maken deel uit van de wijk waar zij deel van uit maakten toen ze nog in Woerden woonden.

Niet kunnen vinden wat je zocht? Kijk op de contactpagina