Wat wij geloven

Wij geloven…

  • dat God van ieder mens houdt, God is de Schepper van al wat leeft. Zijn naam is ‘Ik zal er zijn voor jou’;
  • dat Jezus ons is voorgegaan en ons roept om Hem te volgen, Hij is de Verlosser. De weg die Hij is gegaan, door te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood, betekent voor ons dat de dood (of het doodse bestaan) nooit meer het laatste woord heeft;
  • dat de Heilige Geest ‘God met en in ons’ is, de Heilige Geest schenkt ons kracht en troost, inspiratie en enthousiasme, wijsheid en vertrouwen;
  • dat de Bijbel ons op het spoor zet van Gods bedoeling met deze wereld, de verhalen in de Bijbel, hoe weerbarstig soms ook, helpen ons bij het zoeken naar antwoorden op geloofs- en levensvragen;
  • in de gemeenschap, als lokale geloofsgemeenschap, een klein onderdeel van de grote wereldwijde kerk, zijn wij een plek waar we met elkaar God mogen zoeken (en vinden). Samen mogen we groeien in geloof, hoop en liefde. En mogen we ons laten raken door Gods Liefde.