Protestantse kerken in Woerden

We werken steeds meer samen met de andere PKN gemeenten in Woerden: de Lutherse Kerk, de Hervormde Gemeente en de pioniersplekken Het Baken en Twintigers Woerden.

Kijk voor meer informatie over deze gemeenten en onze gezamenlijke activiteiten op www.pknwoerden.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over het fusietraject van de Protestantse kerken in Woerden.