Werkgroepen

Pastorale Raden (PR)

De Pastorale Raad is de plek waar alle pastorale ouderlingen, seniorenouderlingen, jeugdouderlingen en de wijkpredikant van een wijk elkaar ontmoeten. In de Pastorale Raad delen zij ervaringen, leren ze van elkaar en krijgen ze ondersteuning bij de taak die ze op zich hebben genomen.

Er zijn twee Pastorale Raden, één voor elke wijk. De Pastorale Raden komen, met uitzondering van de zomerperiode, iedere maand bij elkaar. De contactpersonen zijn één keer per kwartaal aanwezig.

Werkgroepen Eredienst en Liturgie (WEL)

Vier keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle groepen vrijwilligers die een rol hebben in de eredienst bij elkaar in de werkgroep Eredienst en liturgie (WEL). Tijdens dit overleg worden veel dingen afgestemd. Daarnaast staan we stil bij waarom we de diensten vieren zoals we ze vieren.

Er zijn twee WELlen, één voor elke wijk.

Werkgroep Jeugd en Jong Woerden

Geloof geef je door! En daarom vinden we het belangrijk dat onze kinderen, jeugd en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en een volwaardige plek in mogen nemen. We verlangen er naar dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet.

De leden van de werkgroep jeugd zetten zich in om bovenstaande te realiseren en betrekken daar de gemeente zoveel als mogelijk bij. De werkgroep werkt nauw samen met Jong Woerden. Jong Woerden is de gezamenlijke jeugdwerkorganisatie van de Hervormde Gemeente Noord/West en de Gereformeerde kerk.

Werkgroep Missionair

Voordat Jezus naar de Hemel terug ging, gaf Hij zijn leerlingen (en daarmee ook ons) de opdracht om alle volken te bereiken met het goede nieuws (Mattheus 28: 18-20). De Missionaire Commissie helpt ons om deze opdracht uit te voeren. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten, maar ook door gemeenteleden bewust te maken van hun mogelijkheden.

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van alle communicatiekanalen van onze gemeente. De werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. En heeft als doel leden te informeren over alles wat gebeurt in de gemeente, maar vooral ook om uit te dragen dat we ons geroepen, geraakt en gezonden weten door Gods boodschap van liefde en genade.

Contactgegevens

Alles contactgegevens van de werkgroepen zijn te vinden op de contactpagina.