Organisatie

De gemeente wordt op hoofdlijnen geleid door de kerkenraad. De werkgroepen vervullen een belangrijke rol in het dagelijks reilen en zeilen van de gemeente.