Opstandingskerk

Wilhelminaweg,
hoek Prins Bernhardlaan

Postadres:
Wilhelminaweg 8
3441 XC Woerden

Zalencentrum:
Telefoon: 06-47139661 of 0348-424823 (alleen bij activiteiten)

Streaming- verbinding via internet:
diensten: kerkdienstgemist.nl/stations/2186
overig: youtube.com/c/GereformeerdeKerkWoerden

Parkeren – openbaar vervoer

In de binnenstad moet je (meestal) betaald parkeren. Buiten de Singel en bij het station kun je gratis parkeren. De Opstandingskerk ligt op loopafstand van station Woerden.

Parkeergarages op loopafstand: Castellum en Defensie-eiland
Parkeerplaats: Wagenstraat

Verhuur

De kerkzaal heeft een prachtige akoestiek en is daardoor heel geschikt voor koren en orkesten. De kerk is ook te huur voor rouw- en trouwdiensten. De aangrenzende ontmoetingsruimte is geschikt voor recepties of condoleances.

Naast de kerkzaal zijn ook verschillende kleinere zalen te huur. En boven is een prachtige (jeugd)ruimte met een eigen bar.

Contact

Foto’ s

Historie

De Opstandingskerk dateert van het begin van de twintiger jaren en is het tweede kerkgebouw van de Gereformeerde kerk in Woerden. Het eerste gebouw stamde uit 1888 en stond tussen de Willemshof en de Molenstraat.

In 1917 werd er voor het eerst geopperd tijdens de kerkenraadvergadering dat er eigenlijk een nieuw kerkgebouw zou moeten komen omdat de toenmalige kerk te klein werd. In 1918 komt de zaak weer ter sprake, toen het Rijk, eigenaar van de dichtbij gelegen kazerne, belangstelling toonde voor aankoop van kerkelijke gronden.

In 1919 komt de discussie over het ruimtegebrek in de kerk pas goed op gang, toen de gemeente zich opmaakte voor het 25 jarig jubileum van Ds. Gunst. Gedacht werd aan een uitbouw van een portaal bij de ingang, uitbreiding gaanderij, inschuiven van de banken en zelfs over een zijvleugel aan de kerk, indien grond te verwerven is. De commissie van beheer is tegen deze uitbreiding en wil slechts de allernoodzakelijkste herstellingen doen. Met het oog op een mogelijke bouw van een nieuwe kerk in de toekomst mocht er geen geld verspild worden. Het zou al met al nog een aantal jaren duren voordat de kogel door de kerk was.

In 1923 is het dan eindelijk zover en kan de eerste steen gelegd worden voor een nieuwe kerk, die aan de Wilhelminaweg gebouwd wordt. Deze plechtigheid werd verricht door ds J.W. Gunst op 26 september. Het ontwerp van de kerk met toren, aangebouwde kosterswoning en vergaderzaal is van architect H. Onvlee uit Baarn. De kerk – op kruisvormige plattegrond en onder twee elkaar kruisende zadeldaken – is opgetrokken in rode baksteen met natuursteen elementen. De topgevels van de kerk bevatten reeksen spitsboogvensters met stalen kozijnen voorzien van glas in lood.

Het orgel uit 1911 van de oude kerk, indertijd gebouwd door de firma Van Leeuwen te Leiderdorp, is door voornoemde firma overgebracht naar de nieuwe kerk. De galerij in de kerk is pas in 1949 aangebracht. Aan de achterzijde van de kerk, aan de Julianastraat, is het vergaderlokaal aangebouwd. Het is een rechthoekig volume van twee bouwlagen onder een schilddak met overstek. De vensters met bovenlicht zijn gekoppeld of in reeksen regelmatig over de gevel verdeeld. Rond het kerkterrein staat een smeedijzeren hek.

Medio mei 1924 werd de kerk door de aannemer opgeleverd in tegenwoordigheid van de bouwcommissie. De officiële ingebruikneming had plaats op donderdag 12 juni 1924. De oude kerk werd verkocht aan rijwielhandelaar Van Rooijen die er een garage van maakte. Het pand heeft als zodanig gediend tot aan de sloop in 1979.

Literatuur:
J. van Es e.a., Woerden, geschiedenis en architectuur, (Zeist/Utrecht, 2000)
Van geslacht tot geslacht, 1887-1987; 100 jaar Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld, (Woerden, 1987)
Archieven:
Streekarchief Rijnstreek, archief gemeente Woerden en archief Gereformeerde kerk van Woerden.