Werkgroepen en kerkenraad

De werkgroepen vervullen een belangrijke rol in het dagelijks reilen en zeilen van de gemeente. De gemeente wordt op hoofdlijnen geleid door de kerkenraad.

Pastorale raad

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of een vraag of opmerking over de zorg voor elkaar, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de Pastorale Raad.

Jeugd

Jeugdouderlingen

Voor iedereen die jonger is dan 25 en graag met iemand van de kerk spreekt over geloofs- of levensvragen of bijvoorbeeld ideeën wil delen.

Jeugddiaken

Diakenen zijn gemeenteleden die zich vooral richten op hulp aan de ander. Jeugddiakenen willen dat graag samen met jeugd en jongeren doen. Dus heb jij een idee? Neem gerust contact op.

Jeugdwerk – Jong Woerden

Jeugd, jongeren en jongvolwassenen zijn minder gericht op 1 kerk, maar veel meer op leeftijdsgenoten die ook (verder) willen ontdekken wat geloven in Jezus betekent. Daarom is veel jeugdwerk voor alle Woerdense jongeren en wordt het PKN Woerdenbreed opgezet door Jong Woerden.

Wil je meer weten over de clubs en alle PKN-activiteiten of -dienst? Of wil je reageren op een dienst of activiteit? Neem dan een kijkje op jongwoerden.nl of neem contact op met onze jeugdwerker.

Twintigers Woerden

Twintigers Woerden is er twintigers (18-32 jaar) van binnen en buiten de kerk, want Twintigers Woerden is voor alle twintigers in Woerden. Er is al een groot netwerk ontstaan van twintigers die regelmatig langskomen en af en toe eens komen kijken. Het belangrijkste doel van Twintigers Woerden is een plek bieden waar je met jouw (geloofs)vragen terecht kunt, verdieping kan vinden en vooral met leeftijdsgenoten relaties en contacten kunt opbouwen. 

WEL – werkgroep eredienst en liturgie

Voor alle vragen en opmerkingen over de kerkdienst.

Missionaire commissie

Voordat Jezus naar de Hemel terug ging, gaf Hij zijn leerlingen (en daarmee ook ons) de opdracht om alle volken te bereiken met het goede nieuws (Mattheus 28: 18-20). De Missionaire Commissie helpt ons om deze opdracht uit te voeren. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten, maar ook door gemeenteleden bewust te maken van hun mogelijkheden.

Werkgroep communicatie

Klik op onderstaande link voor alle gegevens over de communicatie met gemeenteleden en de Woerdense samenleving.

Werkgroep geloof en cultuur

De werkgroep geloof en cultuur brengt alle activiteiten van de PKN kerken en de katholieke parochie samen. De werkgroep nodigt je uit om initiatieven aan te dragen en om aan de activiteiten deel te nemen, om zo:

  • te groeien in geloof;
  • Jezus’ handen en voeten te zijn en om te kijken naar onze naaste;
  • elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten en te leren kennen.

Aart Sliedrecht

werkgroep geloof en cultuur, 06 22908538

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters zorgen voor de vrijwilligers en betaalde krachten van onze kerk, het onderhoud van onze gebouwen en een gezond financieel huishoudboekje.

College van diakenen

Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht voor andere mensen te zorgen. Een ander woord voor hulp aan je naaste, je medemens is diaconaat. Dit betekent dat de diaconie helpt waar geen helper is, zowel dichtbij als verder weg. Ook helpt de diaconie ons als gemeente en gemeenteleden zuinig om te gaan met de aarde.

Kerkenraad

Protestantse kerken in Woerden

We werken veel samen met de andere PKN gemeenten in Woerden: de Lutherse Kerk, de Hervormde Gemeente en Twintigers Woerden. Kijk voor informatie over deze gemeenten en onze gezamenlijke activiteiten op www.pknwoerden.nl.