Predikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

Wijkpredikant Kruiskerk
ds. Joost Schelling, 06 31941961

Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

Wijkpredikant Opstandingskerk
vacant

Voor (crisis)pastoraat kunt u in de vacante periode contact opnemen met uw wijkouderling of met Menno Hordijk, coördinator van het pastoraat vanuit de Opstandingskerk, 06-29082988, ln.ne1548085626knalk1548085626krek@1548085626kotaa1548085626rotsa1548085626p1548085626

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Karin Bol, scriba Opstandingskerk, 06-48099767, ln.ne1548085626knalk1548085626krek@1548085626tsoo-1548085626abirc1548085626s1548085626