Predikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

Wijkpredikant Kruiskerk
ds. Joost Schelling, 06 31941961

Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

Wijkpredikant Opstandingskerk
vacant

Voor (crisis)pastoraat kunt u in de vacante periode contact opnemen met uw wijkouderling of met de Marrie Ockhuysen, voorzitter van de Pastorale Raad Opstandingskerk, 06 24448546, mail;pastorale Raad Opstandingskerk

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Karin Bol, scriba van de Opstandingskerk, 06-48099767; mail scriba