Predikanten en jeugdwerkers

Wijkpredikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden. Onze predikanten gaan in beide kerken voor, maar hebben ieder een eigen gedeelte van de gemeente waar zij er voor de mensen willen zijn in tijden van lief en leed. 

ds. Joost Schelling
Wijkpredikant Kruiskerk
06 31941961, ln.ne1558546029dreow1558546029nkp@g1558546029nille1558546029hcsts1558546029oojsd1558546029

Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

vacant
Wijkpredikant Opstandingskerk

ds. Kees Burger,
interim-predikant Opstandingskerk
Voor (crisis)pastoraat kunt u in de vacante periode contact opnemen met uw wijkouderling of met de Marrie Ockhuysen, voorzitter van de Pastorale Raad Opstandingskerk, 06 24448546, ln.ne1558546029dreow1558546029nkp@k1558546029reksg1558546029nidna1558546029tspo.1558546029taaro1558546029tsap1558546029. Zij zullen dan indien gewenst contact leggen ds. Kees Burger.

Jeugdwerkers

Er zijn binnen het gezamenlijke jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente wijk west en noord 2 jeugdwerkers actief.

Michel Koekoek
06 51311102

ln.ne1558546029dreow1558546029gnoj@1558546029rekre1558546029wdgue1558546029j1558546029

 

 

Esther Metselaar
06-14239870

moc.l1558546029iamg@1558546029retse1558546029.rekr1558546029ewdgu1558546029ej1558546029