Predikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden. Onze predikanten zijn actief in de hele gemeente. Maar hebben ieder een eigen gedeelte van de gemeente waar zij er voor de mensen willen zijn in tijden van lief en leed. 

Ds. Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)
06 319 419 61, ln.ne1563874994dreow1563874994nkp@g1563874994nille1563874994hcsts1563874994oojsd1563874994