Predikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

Wijkpredikant Kruiskerk
ds. Joost Schelling, 06 31941961
Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

Wijkpredikant Opstandingskerk
ds Marianne Paas, (0348) 448155 of 06 20360233
Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. woensdag)

Marianne Paas zal nog tot 2 december 2018 aan onze gemeente verbonden zijn. Daarna zal zij verbonden worden aan de Protestantse gemeente in Pesse. Wij gaan, vertrouwend op Gods leiding, op zoek naar een net zo betrokken predikant voor de bloeiende gemeente rondom de Opstandingskerk en ons predikantenteam.