Ledenadministratie

Volgens de kerkorde moet elke kerkgemeente die bij de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten, een ledenregistratie bijhouden. Dit gebeurt via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

Actueel bestand

Alle burgerlijke mutaties, zoals verhuizing en overlijden, worden via de gemeentelijke administraties automatisch doorgegeven aan LRP. De wijzigingen worden vervolgens elektronisch in de plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd. 

Geboortes en kerkelijke mutaties, zoals doop en belijdenis, worden vanuit de plaatselijke ledenadministratie weer naar de LRP gestuurd. Zo beschikt de gemeente steeds over een actueel bestand. Om dit zo te houden, is het van het grootst belang dat je als gemeentelid een geboorte, een huwelijk of een sterfgeval doorgeeft aan de Ledenadministratie.

Als er iets verandert in uw of jouw situatie (geboorte, schng, overlijden, trouwen) wil je dat dan doorgeven aan het kerkelijkbureau? Zij informeert vervolgens je predikant en wijkouderling.

 

 

Als je verhuist naar een ander plaats, wordt je automatisch uitgeschreven als lid van onze gemeente. Hier doen wij als gemeente niets aan. Dit wordt verzorgd door het landelijk dienstencentrum van de PKN. Je kunt dit natuurlijk altijd terugdraaien door een voorkeurslidmaatschap aan te vragen.

Het enige dat je hoeft te doen is een mail te sturen naar het kerkelijk bureau.

Allereerst welkom in Woerden, we hopen dat je je hier snel thuis voelt! Maar vooral: dat je een kerkelijke gemeente vindt waar je je thuis voelt en verder mag groeien in geloof, hoop en liefde.

Natuurlijk is het goed om je te oriĆ«nteren op de verschillende kerken die er in Woerden zijn. Het informatiepakket NIEUW in Woerden kan daarbij een hulpmiddel zijn. Maar natuurlijk ben je ook van harte welkom bij de verschillende diensten en activiteiten.

Lid van een Gereformeerde Kerk

Was je in je vorige woonplaats lid van een gereformeerde kerk? Dan word je automatisch overgeschreven naar onze gemeente en zullen wij binnenkort contact met je opnemen. 

Lid van een PKN-gemeente

Was je in je vorige woonplaats lid van een PKN-gemeente? Dan word je automatisch ingeschreven in de Hervormde Gemeente in Woerden. Je ontvangt van hen een welkomstpakket van alle PKN kerken in Woerden, zodat je een goede keuze kunt maken bij welke gemeente je je wilt aansluiten. Je kunt je voorkeur doorgeven aan het kerkelijkbureau van de Hervormde Kerk, zij regelen dat je inschrijving dan verder.

Andere herkomst

Was je lid van een ander soort gemeente? Of nog niet eerder lid geweest van een gemeente? We hopen dat je dan contact wilt opnemen met een van onze wijkpredikanten.

Voel jij je thuis in de Gereformeerde Kerk van Woerden – Zegveld? Overweeg dan eens om lid te worden. Je bent van harte welkom! 

Lid van een andere gemeente

Je kunt het best bij je huidige gemeente aangeven dat je je wilt laten overschrijven naar de Gereformeerde Kerk Woerden. Als je voorkeur hebt voor de Kruiskerk of de Opstandingskerk kun je dat ook aangeven.
Als je niets aangeeft, word je ingeschreven bij de kerk die het dichtst bij je woonhuis is.

 

Contact

Als je bezwaar hebt tegen vermelding van je gegevens in het kerkblad, kun je dit bij voorkeur per mail aan het kerkelijk bureau kenbaar maken. 

Ook als je bezwaren hebt tegen de publicatie van foto’s waarop je duidelijk herkenbaar in beeld bent, kun je dit bij voorkeur per mail aan het kerkelijk bureau kenbaar maken.

Contact

Ds. Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)
06 319 419 61, ln.ne1571196627dreow1571196627nkp@g1571196627nille1571196627hcsts1571196627oojsd1571196627

Ds. Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043. ln.ne1571196627dreow1571196627nkp@d1571196627nomeb1571196627borna1571196627jtreg1571196627sd1571196627