Contact

 

Zondagsbrieven

Voor korte berichten over alles dat komende week plaatsvindt. Ieder kerkgebouw heeft zijn eigen zondagsbrief. Je kunt je bijdrage voor donderdagavond 18.00 uur mailen. De zondagsbrief wordt in de dienst uitgedeeld.

Contactgegevens
Zondagsbrief Kruiskerk
Zondagsbrief Opstandingskerk

Website

Reacties, berichten en ideeën zijn welkom. Berichten alleen voor leden komen in het gedeelte MIJN KERK. 

Contactgegevens
ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494etisb1542241494ew1542241494.

Kerkblad Kerkklanken

Voor alle berichten voor en van de gemeente. Voor de kosten van het kerkblad wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wil je het kerkblad liever alleen digitaal lezen, dan kun je dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Contactgegevens
Redactie Kerkklanken
kopijdata 2018
kerkelijk bureau (voor aan- en afmelding papieren versie)

Facebook

Als je iets wilt delen op de open facebookpagina kun je een mail sturen of via Facebook een pb sturen.

Contactgegevens
ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494koobe1542241494caf1542241494

Alle contacten over verhuur en gebruik van de kerkgebouwen loopt via de coördinatoren

Kruiskerk Kruiskerk:
Melcha Alblas en
Truus Uijthoven
ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494kreks1542241494iurk1542241494
06 302 458 65
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Jelle Aantjes
ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494kreks1542241494gnidn1542241494atspo1542241494
06 47139661

Jongerenwerker

Wil je meer weten over de clubs en alle PKN-activiteiten voor de jeugd? Of wil je reageren op een ZINdienst? Neem dan contact op met onze jongerenwerker.

Michel Koekkoek, jongerenwerker

Jeugdouderlingen

Wil je graag met iemand praten? Of heb je een goed idee voor andere jongeren in jouw wijk? Neem dan contact op met de jeugdouderlingen.

Kruiskerk Kruiskerk:
Yvonne Vergeer
(0348) 422117
Anneke van der Zaag
(0348) 423983
ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494KKgni1542241494lredu1542241494odgue1542241494j1542241494
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marleen Kruithof
06 16131945
Margreet van Buren
06 15121101
ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494KOneg1542241494nilre1542241494duodg1542241494uej1542241494

 

Bestuurlijk ouderling

Emmarentia van Vliet, ouderling met bijzondere opdracht jeugd, (0348) 422168, ln.ev1542241494il@ai1542241494tnera1542241494mme1542241494

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Woerden – Zegveld

Ruud van der Herberg, voorzitter kerkenraad, (0348) 410552
Wilja Smit, scriba kerkenraad (a.i.), (0348) 460770

Aanspreekpunten Kruiskerk

Joke ter Horst, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 460418
Wilja Smit, scriba Kruiskerk, (0348) 460770

Aanspreekpunten Opstandingskerk

Menno Hordijk, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 412174
Karin Bol, scriba Opstandingskerk, 06 48099767

Kerkelijk bureau, Riki de Bruijn, (0348) 691661

 

 

 

Heb je behoefte aan een gesprek? Of een vraag of opmerking over de zorg voor elkaar dan kun je contact opnemen met de Pastorale Raden.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494KKtaa1542241494rotsa1542241494p1542241494

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494KOtaa1542241494rotsa1542241494p1542241494

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

Wijkpredikant Kruiskerk
ds. Joost Schelling, 06 31941961
Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

Wijkpredikant Opstandingskerk
ds Marianne Paas, (0348) 448155 of 06 20360233
Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. woensdag)

Marianne Paas zal nog tot 2 december 2018 aan onze gemeente verbonden zijn. Daarna zal zij verbonden worden aan de Protestantse gemeente in Pesse. Wij gaan, vertrouwend op Gods leiding, op zoek naar een net zo betrokken predikant voor de bloeiende gemeente rondom de Opstandingskerk en ons predikantenteam. 

Voor vragen en opmerkingen over de eredienst kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eredienst en Liturgie.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494KKlew1542241494

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1542241494knalk1542241494krek@1542241494KOlew1542241494

Voor vragen over of ideeën voor de werkgroep Geloof en Cultuur kunt u contact opnemen met de coördinator.

Coördinator

Martha van de Pol
moc.l1542241494iamg@1542241494ruutl1542241494ucnef1542241494ooleg1542241494