Contact

 

Zondagsbrieven

Voor korte berichten over alles dat komende week plaatsvindt. Ieder kerkgebouw heeft zijn eigen zondagsbrief. Je kunt je bijdrage voor donderdagavond 18.00 uur mailen. De zondagsbrief wordt in de dienst uitgedeeld.

Contactgegevens
Zondagsbrief Kruiskerk
Zondagsbrief Opstandingskerk

Website

Reacties, berichten en ideeën zijn welkom. Berichten alleen voor leden komen in het gedeelte MIJN KERK. 

Contactgegevens
ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046etisb1537974046ew1537974046.

Kerkblad Kerkklanken

Voor alle berichten voor en van de gemeente. Voor de kosten van het kerkblad wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wil je het kerkblad liever alleen digitaal lezen, dan kun je dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Contactgegevens
Redactie Kerkklanken
kopijdata 2018
kerkelijk bureau (voor aan- en afmelding papieren versie)

Facebook

Als je iets wilt delen op de open facebookpagina kun je een mail sturen of via Facebook een pb sturen.

Contactgegevens
ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046koobe1537974046caf1537974046

Alle contacten over verhuur en gebruik van de kerkgebouwen loopt via de coördinatoren

Kruiskerk Kruiskerk:
Melcha Alblas en
Truus Uijthoven
ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046kreks1537974046iurk1537974046
06 302 458 65
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Jelle Aantjes
ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046kreks1537974046gnidn1537974046atspo1537974046
06 47139661

Jongerenwerker

Wil je meer weten over de clubs en alle PKN-activiteiten voor de jeugd? Of wil je reageren op een ZINdienst? Neem dan contact op met onze jongerenwerker.

Michel Koekkoek, jongerenwerker

Jeugdouderlingen

Wil je graag met iemand praten? Of heb je een goed idee voor andere jongeren in jouw wijk? Neem dan contact op met de jeugdouderlingen.

Kruiskerk Kruiskerk:
Yvonne Vergeer
(0348) 422117
Anneke van der Zaag
(0348) 423983
ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046KKgni1537974046lredu1537974046odgue1537974046j1537974046
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marleen Kruithof
06 16131945
Margreet van Buren
06 15121101
ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046KOneg1537974046nilre1537974046duodg1537974046uej1537974046

 

Bestuurlijk ouderling

Emmarentia van Vliet, ouderling met bijzondere opdracht jeugd, (0348) 422168, ln.ev1537974046il@ai1537974046tnera1537974046mme1537974046

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Woerden – Zegveld

Ruud van der Herberg, voorzitter kerkenraad, (0348) 410552
Wilja Smit, scriba kerkenraad (a.i.), (0348) 460770

Aanspreekpunten Kruiskerk

Joke ter Horst, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 460418
Wilja Smit, scriba Kruiskerk, (0348) 460770

Aanspreekpunten Opstandingskerk

Menno Hordijk, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 412174
Karin Bol, scriba Opstandingskerk, 06 48099767

Kerkelijk bureau, Riki de Bruijn, (0348) 691661

 

 

 

Heb je behoefte aan een gesprek? Of een vraag of opmerking over de zorg voor elkaar dan kun je contact opnemen met de Pastorale Raden.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046KKtaa1537974046rotsa1537974046p1537974046

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046KOtaa1537974046rotsa1537974046p1537974046

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

Wijkpredikant Kruiskerk
ds. Joost Schelling, 06 31941961
Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

Wijkpredikant Opstandingskerk
ds Marianne Paas, (0348) 448155 of 06 20360233
Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. woensdag)

Voor vragen en opmerkingen over de eredienst kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eredienst en Liturgie.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046KKlew1537974046

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1537974046knalk1537974046krek@1537974046KOlew1537974046

Voor vragen over of ideeën voor de werkgroep Geloof en Cultuur kunt u contact opnemen met de coördinator.

Coördinator

Martha van de Pol
moc.l1537974046iamg@1537974046ruutl1537974046ucnef1537974046ooleg1537974046