Contact

 

Zondagsbrieven

Voor korte berichten over alles dat komende week plaatsvindt. Ieder kerkgebouw heeft zijn eigen zondagsbrief. Je kunt je bijdrage voor donderdagavond 18.00 uur mailen. De zondagsbrief wordt in de dienst uitgedeeld.

Contactgegevens
Zondagsbrief Kruiskerk
Zondagsbrief Opstandingskerk

Website

Reacties, berichten en ideeën zijn welkom. Berichten alleen voor leden komen in het gedeelte MIJN KERK. 

Contactgegevens
ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229etisb1550597229ew1550597229.

Kerkblad Kerkklanken

Voor alle berichten voor en van de gemeente. Voor de kosten van het kerkblad wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wil je het kerkblad liever alleen digitaal lezen, dan kun je dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Contactgegevens
Redactie Kerkklanken
kopijdata
kerkelijk bureau (voor aan- en afmelding papieren versie)

Facebook

Als je iets wilt delen op de open facebookpagina kun je een mail sturen of via Facebook een pb sturen.

Contactgegevens
ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229koobe1550597229caf1550597229

Alle contacten over verhuur en gebruik van de kerkgebouwen loopt via de coördinatoren

Kruiskerk Kruiskerk:
Ellen van Herwijnen
ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229kreks1550597229iurk1550597229
06 302 458 65
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Jelle Aantjes
ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229kreks1550597229gnidn1550597229atspo1550597229
06 47139661

Jongerenwerker

Wil je meer weten over de clubs en alle PKN-activiteiten voor de jeugd? Of wil je reageren op een ZINdienst? Neem dan contact op met onze jongerenwerker.

Michel Koekkoek, jongerenwerker

Jeugdouderlingen

Wil je graag met iemand praten? Of heb je een goed idee voor andere jongeren in jouw wijk? Neem dan contact op met de jeugdouderlingen.

Kruiskerk Kruiskerk:
Yvonne Vergeer
(0348) 422117
Anneke van der Zaag
(0348) 423983
ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229KKgni1550597229lredu1550597229odgue1550597229j1550597229
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marleen Kruithof
06 16131945
Margreet van Buren
06 15121101
ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229KOneg1550597229nilre1550597229duodg1550597229uej1550597229

 

Bestuurlijk ouderling

Emmarentia van Vliet, ouderling met bijzondere opdracht jeugd, (0348) 422168, ln.ev1550597229il@ai1550597229tnera1550597229mme1550597229

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Woerden – Zegveld

Ruud van der Herberg, voorzitter kerkenraad, (0348) 410552
Wilja Smit, scriba kerkenraad (a.i.), (0348) 460770

Aanspreekpunten Kruiskerk

Joke ter Horst, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 460418
Wilja Smit, scriba Kruiskerk, (0348) 460770

Aanspreekpunten Opstandingskerk

Menno Hordijk, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 412174
Karin Bol, scriba Opstandingskerk, 06 48099767

Kerkelijk bureau, Riki de Bruijn, (0348) 691661

 

 

 

Heb je behoefte aan een gesprek? Of een vraag of opmerking over de zorg voor elkaar dan kun je contact opnemen met de Pastorale Raden.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229KKtaa1550597229rotsa1550597229p1550597229

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229KOtaa1550597229rotsa1550597229p1550597229

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

Wijkpredikant Kruiskerk
ds. Joost Schelling, 06 31941961

Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

Wijkpredikant Opstandingskerk
vacant

Voor (crisis)pastoraat kunt u in de vacante periode contact opnemen met uw wijkouderling of met de Marrie Ockhuysen, voorzitter van de Pastorale Raad Opstandingskerk, 06 24448546, mail;pastorale Raad Opstandingskerk

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Karin Bol, scriba van de Opstandingskerk, 06-48099767; mail scriba

Voor vragen en opmerkingen over de eredienst kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eredienst en Liturgie.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229KKlew1550597229

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1550597229knalk1550597229krek@1550597229KOlew1550597229

Voor vragen over of ideeën voor de werkgroep Geloof en Cultuur kunt u contact opnemen met de coördinator.

Coördinator

Martha van de Pol
moc.l1550597229iamg@1550597229ruutl1550597229ucnef1550597229ooleg1550597229