Contact

Contact

Iedere christen heeft de opdracht voor andere mensen te zorgen. Een ander woord voor hulp aan je naaste, je medemens is diaconaat. Binnen de kerken hebben de diakenen daarom de  bijzondere taak om het gemeenteleden makkelijker te maken om hulp te bieden en om gemeenteleden hier ook enthousiast voor te maken. Diakenen verlenen hulp waar dat mogelijk en nodig is: plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Die hulp hoeft niet alleen financieel te zijn, maar kan ook praktisch zijn.

Bijzondere aandacht van de diakenen gaat uit naar ouderen, armen en hulpbehoefenden. De diaconie werkt nauw samen met Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Contact

Contacten worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit alle ouderlingen kerkrentmeesters en een aantal gemeenteleden die een specifieke taak verrichten. De kerkrentmeesters zorgen voor de vrijwilligers en betaalde krachten van onze kerk, het onderhoud van onze gebouwen en een gezond financieel huishoudboekje.

Steunen

Wil jij de kerkrentmeesters steunen bij hun werk? Meld je dan aan als vrijwilliger of maak een financiële bijdrage over.

Contact

voorzitter kerkrentmeesters

vacant

Goop Verburg

kerkrentmeester vvb administratie
0348 422934, ln.ne1575621004dreow1575621004nkp@d1575621004reemr1575621004ofere1575621004g.bvv1575621004

Alle contacten over verhuur en reserveren van de kerk(zalen) gebeurt via de coördinatoren.

Coördinator Kruiskerk

Ellen van Herwijnen
06 302 458 65, ln.ne1575621004dreow1575621004nkp@k1575621004reksi1575621004urk1575621004
o.a. voor verhuur en reserveringen

Coördinator Opstandingskerk

Bram-Sieben Rosema
06 471 396 61, ln.ne1575621004dreow1575621004nkp@k1575621004reksg1575621004nidna1575621004tspo1575621004
o.a. voor verhuur en reserveringen

De kerkenraad is het bestuur van de kerk. Sinds 2017 hebben we één kerkenraad voor de hele gemeente. 

Grote kerkenraad

De grote kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikanten) en komt in de regel vier keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en in de gaten te houden.

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De kleine kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de grote kerkenraad en vergadert maandelijks. 

2 ankerpunten

Om alles in de wijken goed af te stemmen, heeft iedere wijk ook een eigen dagelijks bestuur. Dit heet het ankerpunt. Het ankerpunt bestaat uit de wijkpredikant, de scriba van de desbetreffende wijk en een ouderling met bestuurlijke taken van de desbetreffende wijk. Het ankerpunt heeft geen formele status.

Contact

Volgens de kerkorde moet elke kerkgemeente die bij de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten, een ledenregistratie bijhouden. Dit gebeurt via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

Actueel bestand

Wil je helpen het bestand actueel te houden door wijzigingen door te geven aan het kerkelijk bureau?

Heb je behoefte aan een gesprek? Of een vraag of opmerking over de zorg voor elkaar dan kun je contact opnemen met je de voorzitters van de Pastorale Raden.

Marrie Ockhuysen

voorzitter pastorale raad Opstandingskerk
06 24448546/ 0348 506932, ln.ne1575621004dreow1575621004nkp@k1575621004reksg1575621004nidna1575621004tspo.1575621004taaro1575621004tsap1575621004

LEER ONS KENNEN


Predikanten en jeugdwerkers

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden. Onze predikanten zijn actief in de hele gemeente. Maar hebben ieder een eigen gedeelte van de gemeente waar zij er voor de mensen willen zijn in tijden van lief en leed. 

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)
06 319 419 61, ln.ne1575621004dreow1575621004nkp@g1575621004nille1575621004hcsts1575621004oojsd1575621004

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1575621004dreow1575621004nkp@d1575621004nomeb1575621004borna1575621004jtreg1575621004sd1575621004

Binnen de PKN kerken in Woerden zijn ook 2 jeugdwerkers actief.


Voor vragen en opmerkingen over de kerkdienst kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eredienst en Liturgie. Iedere wijkgemeente heeft zijn eigen WEL

Voor vragen over of ideeën voor de werkgroep Geloof en Cultuur kunt u contact opnemen met de coördinator.

Martha van der Pol

coördinator Werkgroep Geloof en Cultuur
0348 418357, moc.l1575621004iamg@1575621004ruutl1575621004ucnef1575621004ooleg1575621004

Onze jeugdouderlingen en jeugddiaken zetten zich in en willen aanspreekpunt zijn voor de jeugd en jongeren van onze gemeente. Daarnaast maken zij, samen met de jongerenwerkers en de Hervormde jeugdouderlingen en jeugddiaken, deel uit van Jong Woerden. Jong Woerden organiseert al het jeugdwerk dat PKN Woerdenbreed is opgezet.

Jeugdouderlingen

Wil je graag met iemand praten? Of heb je een goed idee voor andere jongeren in jouw wijk? Neem dan contact op met de jeugdouderlingen.

Jong Woerden (voorheen PJO)

Wil je meer weten over de clubs en alle PKN-activiteiten voor de jeugd? Of wil je reageren op een ZINdienst? Neem dan contact op met een van onze jeugdwerkers of kijk op jongwoerden.nl.

Steunen

Wil jij helpen het geloof door te geven? Laat het ons weten. We kunnen altijd hulp gebruiken! 

Petra de Vink

voorzitter Jong Woerden (voorheen PJO)
06 46846472, moc.l1575621004iamg@1575621004kniv.1575621004ed.ar1575621004tep1575621004

Emmarentia van Vliet

bestuurlijk ouderling jeugd
0348 422168, ln.ev1575621004il@ai1575621004tnera1575621004mme1575621004