Contact

 

Zondagsbrieven

Voor korte berichten over alles dat komende week plaatsvindt. Ieder kerkgebouw heeft zijn eigen zondagsbrief. Je kunt je bijdrage voor donderdagavond 18.00 uur mailen. De zondagsbrief wordt in de dienst uitgedeeld.

Contactgegevens
Zondagsbrief Kruiskerk
Zondagsbrief Opstandingskerk

Website

Reacties, berichten en ideeën zijn welkom. Berichten alleen voor leden komen in het gedeelte MIJN KERK. 

Contactgegevens
ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191etisb1556281191ew1556281191.

Kerkblad Kerkklanken

Voor alle berichten voor en van de gemeente. Voor de kosten van het kerkblad wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wil je het kerkblad liever alleen digitaal lezen, dan kun je dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Contactgegevens
Redactie Kerkklanken
kopijdata
kerkelijk bureau (voor aan- en afmelding papieren versie)

Facebook

Als je iets wilt delen op de open facebookpagina kun je een mail sturen of via Facebook een pb sturen.

Contactgegevens
ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191koobe1556281191caf1556281191

Alle contacten over verhuur en gebruik van de kerkgebouwen loopt via de coördinatoren

Kruiskerk Kruiskerk:
Ellen van Herwijnen
ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191kreks1556281191iurk1556281191
06 302 458 65
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Jelle Aantjes
ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191kreks1556281191gnidn1556281191atspo1556281191
06 47139661

Jongerenwerker

Wil je meer weten over de clubs en alle PKN-activiteiten voor de jeugd? Of wil je reageren op een ZINdienst? Neem dan contact op met onze jongerenwerker.

Michel Koekkoek, jongerenwerker

Jeugdouderlingen

Wil je graag met iemand praten? Of heb je een goed idee voor andere jongeren in jouw wijk? Neem dan contact op met de jeugdouderlingen.

Kruiskerk Kruiskerk:
Yvonne Vergeer
(0348) 422117
Anneke van der Zaag
(0348) 423983
ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191KKgni1556281191lredu1556281191odgue1556281191j1556281191
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marleen Kruithof
06 16131945
Margreet van Buren
06 15121101
ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191KOneg1556281191nilre1556281191duodg1556281191uej1556281191

 

Bestuurlijk ouderling

Emmarentia van Vliet, ouderling met bijzondere opdracht jeugd, (0348) 422168, ln.ev1556281191il@ai1556281191tnera1556281191mme1556281191

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Woerden – Zegveld

Ruud van der Herberg, voorzitter kerkenraad, (0348) 410552
Wilja Smit, scriba kerkenraad (a.i.), (0348) 460770

Aanspreekpunten Kruiskerk

Joke ter Horst, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 460418
Wilja Smit, scriba Kruiskerk, (0348) 460770

Aanspreekpunten Opstandingskerk

Menno Hordijk, ouderling met bestuurlijke taken, (0348) 412174
Karin Bol, scriba Opstandingskerk, 06 48099767

Kerkelijk bureau, Riki de Bruijn, (0348) 691661

 

 

 

Heb je behoefte aan een gesprek? Of een vraag of opmerking over de zorg voor elkaar dan kun je contact opnemen met de Pastorale Raden.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191KKtaa1556281191rotsa1556281191p1556281191

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191KOtaa1556281191rotsa1556281191p1556281191

Wijkpredikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden.

ds. Joost Schelling
Wijkpredikant Kruiskerk
06 31941961, ln.ne1556281191dreow1556281191nkp@g1556281191nille1556281191hcsts1556281191oojsd1556281191

Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur (m.u.v. donderdag)

 

 

vacant
Wijkpredikant Opstandingskerk

ds. Kees Burger,
interim-predikant Opstandingskerk
Voor (crisis)pastoraat kunt u in de vacante periode contact opnemen met uw wijkouderling of met de Marrie Ockhuysen, voorzitter van de Pastorale Raad Opstandingskerk, 06 24448546, ln.ne1556281191dreow1556281191nkp@k1556281191reksg1556281191nidna1556281191tspo.1556281191taaro1556281191tsap1556281191. Zij zullen dan indien gewenst contact leggen ds. Kees Burger.

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Karin Bol, scriba van de Opstandingskerk, 06-48099767; ln.ne1556281191dreow1556281191nkp@k1556281191reksg1556281191nidna1556281191tspo.1556281191abirc1556281191s1556281191

Jeugdwerkers

Er zijn binnen het gezamenlijke jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente wijk west en noord 2 jeugdwerkers actief.

Michel Koekoek
06 51311102

ln.ne1556281191dreow1556281191gnoj@1556281191rekre1556281191wdgue1556281191j1556281191

 

 

Esther Metselaar
06-14239870

moc.l1556281191iamg@1556281191retse1556281191.rekr1556281191ewdgu1556281191ej1556281191

 

Voor vragen en opmerkingen over de eredienst kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eredienst en Liturgie.

Kruiskerk Kruiskerk:

ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191KKlew1556281191

Opstandingskerk Opstandingskerk:

ln.ne1556281191knalk1556281191krek@1556281191KOlew1556281191

Voor vragen over of ideeën voor de werkgroep Geloof en Cultuur kunt u contact opnemen met de coördinator.

Coördinator

Martha van de Pol
moc.l1556281191iamg@1556281191ruutl1556281191ucnef1556281191ooleg1556281191