Laten we bidden

De wereld waarin we leven lijkt te verharden. We lijken meer te kijken naar verschillen, dan naar overeenkomsten tussen mensen. We hebben het gevoel dat we hard moeten vechten voor onze eigen plek.

Als gelovigen mogen we erop vertrouwen dat God ons in iedere situatie omringt met Zijn liefde. Ook vandaag en morgen. En ieder die Zijn liefde ontvangt, mag zelf ook weer uitdelen van deze liefde. Laten we daarom met elkaar, speciaal in deze gebedsweek, blijven bidden. Bijvoorbeeld het gebed van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij een werktuig van Uw vrede, zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat.
Dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik verenig waar men strijdt.
Dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst. Dat ik licht ontsteek waar duisternis is.
Dat ik vreugde breng waar leed woont. Heer, laat mij er naar streven.

Niet dat ik getroost wordt, maar dat ik troost breng.
Niet dat ik begrepen wordt, maar dat ik de ander versta.
Niet dat ik geliefd wordt, maar dat ik lief heb.
Want wie geeft, ontvangt.
Wie zichzelf vergeet, die vindt.
Wie vergeeft, hem wordt vergeven.
En wie sterft, ontwaakt tot eeuwig leven.

Amen

Behoefte aan een luisterend oor of persoonlijk gebed

Heb je behoefte aan iemand die naar jouw verhaal wil luisteren? Of zou je het fijn vinden als iemand voor of met je bidt? Neem contact op met met één van onze predikanten.