Komende weken blijven diensten nog enkel online te volgen

 

 

Het moderamen van de PKN heeft het advies aan de plaatselijke gemeenten gegeven: Begin
binnen alle regelgeving weer met 30 mensen in de kerkdiensten eventueel met zangers.

Na zorgvuldig afwegen heeft de (kleine) kerkenraad met pijn in het hart besloten niet mee te gaan met het advies van het moderamen van de PKN.

Tot nu toe hebben we steeds de adviezen van het moderamen van de PKN opgevolgd. Niet zomaar omdat dat nu eenmaal de adviezen waren, maar juist ook omdat de adviezen van het moderamen van de PKN aansloten bij onze eigen prioriteit ten aanzien van veiligheid.

We vinden het nieuwe advies van het moderamen van de PKN op zijn minst verrassend. Tot nu toe bepleitte de PKN juist om als kerken niet de randen van de regelgeving op te zoeken. Het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. De landelijke overheid heeft iets versoepeld; niet ingegeven door het afnemen van het aantal besmettingen maar om aan de roep van de samenleving tegemoet te komen. Er is bij gezegd dat hierbij een risico wordt genomen.

Na zorgvuldig afwegen heeft de (kleine) kerkenraad met pijn in het hart besloten niet mee te gaan met het advies van het moderamen van de PKN. We begrijpen dat dit sommige
gemeenteleden heel zwaar zal vallen, maar we vinden het echt verstandiger de getallen van de
komende weken af te wachten en te zien wat eventueel nieuwe verruimende maatregelen gaan worden.

Daarom hebben we als kerkenraad het volgende besloten:

 1. We gaan door met de online diensten in één kerkgebouw. Mogelijk met zanggroep.
 2. Als de besmettingscijfers het toelaten, houden we een dienst met 30 mensen(mogelijk zonder zangers) en een kindernevendienst XL in het andere gebouw. Streefdatum: Palmpasen, zondag 28 maart.
 3. Nog geen vrijdagavond-Taizé diensten.
 4. Wat ons betreft nog geen PKN avondgebeden.
 5. We sluiten wel aan bij het advies van de PKN om heel voorzichtig de jeugdactiviteiten weer op te starten.
  Zie https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd

Voorts gaan we een stappenplan maken waarin we het perspectief schetsen onder welke
voorwaarden we onze kerk openen. Laten we nog even volhouden. Laten we naar elkaar blijvenomzien en er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijd.

Namens de kerkenraad,
Ruud
Wilja

2 Comments

 1. Pieter 't Hart

  Beste mensen,

  In verband met de voorbereiding en het publiceren in het komende Kerkklanken zien wij uit naar het standpunt wat de kerkenraad met betrekking tot de invulling van de diensten op palmpasen en dan in het bijzonder het uur van lofprijzing van 28 maart

Comments are closed.