Kom in Paasgroeten-actie

Schrijf een kaart aan een gevangene. Veertig dagen toeleven naar Pasen. “Uw licht heelt wat gebroken is.

De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.

De trouw zal bloeien als een roos en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos neerdalen in de tijd.

Lied 767: 1, 2

‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Zeker niet als je in een gevangenis verblijft. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.

Werken van barmhartigheid

De 40-dagengids van de Protestantse Kerk herinnert ons aan de zeven werken van barmhartigheid. De eerste week in de 40-dagentijd heeft als thema: “gevangenen bezoeken”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je komt niet zomaar binnen. Als je in de gevangenis zit is er wel iets gebeurd dat om antwoord vraagt. Willen wij er dan nog zijn voor die ander?

Als je binnen zit dan heb je niets meer, niets dan je kale zelf. We kunnen proberen iets van die kaalheid weg te nemen door een blijk van medeleven, van liefde. Dat is mogelijk door het sturen van een kaart.

Paasgroet

De diaconie heeft contact gezocht met geestelijke verzorging van de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn, de grootste gevangenis van Nederland. Via de geestelijk verzorger kunnen we een Paasgroet laten bezorgen aan de mensen die binnen zijn.  Een kaart voor hen die gevangen zitten.

Hoe gaat het in zijn werk

Tijdens de open ochtenden op 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart in de Opstandingskerk of Kruiskerk kun je een kaart schrijven voor een gevangene. Schrijf je liever thuis een kaart? Dat kan natuurlijk ook.

Vermeld gerust uw naam, maar niet uw adres op de kaart!

Kaarten kunnen ingeleverd worden als de kerk open is (kijk in de agenda voor alle momenten) of doe de kaart(en) in de brievenbus van  de Leeuwerikstraat 10 3443 AZ Woerden.  (Uiterlijk 31 maart!!)

31 maart brengt de diaconie alle kaarten naar de geestelijk verzorger die ze op Palmzondag in de gevangenis gaat uitdelen.

Kijk voor tips voor teksten op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ Kijk bij ”veel gestelde vragen”.