Kerstgedachte

Ik ben een engel van de Heer
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.

Martin Luther, Liedboek 469

In het jaar 1535 schreef Martin Luther het lied Vom Himmel hoch da komm ich her als een kinderlied voor kerstavond. Waarschijnlijk schreef hij het kort na de geboorte van hun jongste dochter Margarete. Het lied is een soort mini-kerstspel. Centraal staat de engel, die als een heraut het goede nieuws komt brengen van de geboorte van Jezus. Ik stel mij zo voor hoe in huize Luther één van de kinderen verkleed als engel al zingend de trap af komt.

Luther haalt de verkondigende kerstengel weg uit Bethlehem en zet de engel midden tussen ons neer, waar hij (zij?) zingt dat ons hier een Kind is geboren. Echt een lied dus om thuis te zingen.

Wij denken aan het Liedboek, dat de ondertitel draagt ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Nu zingen in de kerk niet meer zo vanzelfsprekend is (en ons zelfs van overheidswege wordt afgeraden) ontdekken we misschien wel weer het zingen thuis. En nu we ook lang niet allemaal meer naar de kerk kunnen, ontdekken we misschien wel de waarde van de huisgodsdienst.
Het is goed om thuis rituelen te hebben. Steek een kaars aan en verdrijf de duisternis door het zingen van een lied. In zijn catechismus leert Luther ons om de dag te beginnen met de woorden: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Zo begint elke dag met de woorden die ook bij onze doop hebben geklonken.

Het Kerstfeest gebeurt niet alleen in de kerk. Kerst gebeurt in de wereld. Kerst gebeurt midden in jouw leven. Kerst gebeurt in jouw huiskamer. Daar klinkt: “Een kind is ons geboren”. God is afgedaald vanuit de hemel, om midden in jouw leven gevonden te worden. Juist in de diepte laat Hij zich zien, om daar te zijn, Immanuel: God met ons.

Het Woerdens ministerie (predikanten, jeugd- en kerkelijk werkers) wenst u en jou een gezegend Kerstfeest!

Ds. Hans Berkheij
Ds. Maarten Diepenbroek
Kerkelijk werker Rik Gorter
Ds. Martine van der Herberg
Jeugdwerker Michel Koekkoek
Jeugdwerker Ester Metselaar
Ds. Jacco Overeem
Ds. Gertjan Robbemond
Ds. Joost Schelling
Ds. Jan Willem Stam
Ds. Bastiaan Visser