Kerstactie de Vijfde Adventskaars

De commissie Tienden de Luxe. Net als andere jaren houden we ook dit jaar de actie ‘De Vijfde Adventskaars’. Vlak voor de kerst krijgen alle gemeenteleden een kaart met een kaars. Deze zogenaamde ‘Vijfde Adventskaars’ geven we om licht te laten schijnen tijdens uw kerstviering thuis. Dat licht is symbolisch bedoeld voor onze minder bedeelde naasten, zodat zij delen in het Kerstevangelie en onze kerstwarmte.

Deze kaars gaat vergezeld met een uitnodiging om een (kleine) bijdrage over te maken. Dit in het kader van Tienden-de-Luxe, waarbij we een gedeelte van onze luxe door kunnen geven. Deze keer is de opbrengst bestemd voor De Pitstop in Woerden.

Pitstop in Woerden

Pitstop is een onderdeel van het Leger des Heils en bedoeld voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, schulden of sociale problemen. De Pitstop biedt mensen een kleinschalige opvang en begeleiding dichtbij huis. Daardoor blijft de eigen sociale structuur intact, wat bijdraagt aan het herstelproces. Gerichte hulpverlening en focus op een vervolgplek staan centraal.

De Pitstop’s zijn een samenwerking tussen het Leger des Heils (formele zorg) en stichting de Meerpaal (informele zorg – vrijwilligers en beheer locaties)

In Woerden zijn op dit moment 4 locaties, ieder met een ‘eigen’ profiel:
– Havenstraat, crisisopvang en voorportaal voor de overige Pitstop locaties
– Achterstraat, primair gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar
– van Loonstraat, alle leeftijden
– Leidsestraatweg, alle leeftijden

Met name bij de opvanglocaties aan de van Loonstraat en aan de Leidsestraatweg moet de inrichting nodig opgefrist en vernieuwd worden. Met uw hulp kunnen de opvanglocaties weer een frisse uitstraling krijgen, zodat de cliënten/bewoners zich er snel thuis voelen en zo een beter contact met elkaar kunnen krijgen.

Uw gift is zo welkom!

Of u nu een kaars heeft gekregen of niet, uw gift is van harte welkom!

Maak uw gift over op rekening NL65 RABO 0373707584 t.n.v. Diaconie Geref Kerk Woerden onder vermelding van ‘Kerstgift 2020’

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Pitstop Woerden bij voorbaat veel dank. Voor meer info, ga naar: Leger des Heils Midden Nederland De Pitstop